Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

Творческа работилница „Можем“
05.12.2018
От 03.11.2018 до 25.11.2018 се постави  началото на провеждане на творческа работилница „Можем“ по проект „Не/познатите  Перущица“по договор за финансиране на проектни предложения по проект...
Инвестиционно предложение - До заинтересованите лица и общественост,за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
04.12.2018
Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата за инвестиционно предложение „Проектиране и...
Напредък по изпълнение на Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“
30.11.2018
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ BG05FMOP001-03.02...
Допуснати кандидати до конкурс за длъжността „Главен инженер“ на Община Перущица
29.11.2018
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен инженер“ на Община Перущица   Въз основа на Протокол № 1 от 28.11.2018 год., Комисията , назначена със Заповед № 240 от...
Покана за провеждане на информационна среща за запознаване с мерките на СВОМР
29.11.2018
Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” Ви кани на 30.11.2018 год. (петък) от 11:00 часа в „Туристически информационен център“ – гр. Перущица.
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
22.11.2018
Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата за инвестиционно предложение „Проектиране и...
СЪОБЩЕНИЕ
19.11.2018
Започна онлайн гласуването, което ще определи победителите в третите Годишни награди в туризма, връчени от Министерство на туризма. Имената на одобрените финалисти са публикувани на сайта на конкурса...