Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Следете актуалната информация тук. 


Уважаеми граждани, гости, ползватели на услуги и информация от общината, информираме Ви, че считано от 01.09.2021г. официалната електронна поща на община Перущица за кореспонденция е: 
obshtina@perushtitsa.egov.bg

Новини

Служебно съобщение за одобряване на проект "ПУП-ПРЗ и ПП на част от ПИ с ИД 55909.310.27 и 55909.310.43 по КККР на град Перущица, местност "Батен", община Перущица, област Пловдив
23.11.2021
По повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници община Перущица е подготвила празнична програма
23.11.2021
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ОРГАНИЗИРА КОЛЕДЕН БАЗАР НА ОТКРИТО - НА 18 И 19 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
22.11.2021
   Община Перущица организира Коледен базар на открито, който ще се проведе на 18 и 19 декември през събота и неделя. В базара могат да участват детските и учебни заведения на територията...
РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1167-00 ОТ 16.11.2021Г., ИЗДАДЕНО ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ПЛОВДИВ
19.11.2021
На основание чл. 71, ал.1, във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците
Преустановено водоподаване във висока зона на град Перущица на 15.11.2021 г.
15.11.2021
     Уважаеми съграждани,    Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив за възникнала авария на водопровод на ул. "Димитър Гичев". Поради тази причина, днес 15....
ПОКАНА ЗА "ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА 2022 ГОДИНА"
15.11.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,     На основание чл. 66, ал. 3, т.2 от Закона за местни данъци и такси, каним местната общност на обсъждане на проекта на такса битови отпадъци на Община Перущица за...
ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2021Г.
12.11.2021
СИГНАЛ С ВХ.№ ТСУ-362/23.07.2021Г.
10.11.2021
Изменение на ПУП - ПРЗ на част от кв.5, УПИ XIV-2147 по ПРЗ на гр. Перущица, община Перущица
03.11.2021
Провеждане на демонстрационно пробно гласуване в община Перущица
01.11.2021
    УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,    Уведомяваме Ви, че от 02.11.2021г. от 13.00ч до 16.00ч, всеки работен ден, пред входа на общината ще бъде поставено специализирано...