Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


 

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

Проект №BG 16M1OP002-2.005-0018 "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци"
29.05.2020
На 27.05.2020 г. между Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите и Община Кричим в партньорство с Община Перущица е подписан административен...
Община Перущица отбеляза Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24-ти май
27.05.2020
Община Перущица отбеляза Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24-ти май, с празничен видеоклип и приветствие от кмета на града г-жа Мария Вълканова. Тя поздрави...
Консултации и обслужване на граждани по административни услуги, свързани с териториално и селищно устройство, ще се извършват всеки Четвъртък
21.05.2020
Община Перущица ще извършва консултации и обслужване на граждани по административни услуги, свързани с териториално и селищно устройство, всеки Четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч., в стая №5, на 3-ти...
Община Перущица кани всички деца и техните семейства да излязат пред домовете си на 23-ти май, да запалят своите фенерчета по случай Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост
21.05.2020
Община Перущица ще отбележи Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24-ти май, с празничен видео клип. Поради ограниченията, свързани с извънредната ситуация и...
ВиК Пловдив
15.05.2020
Поради авария ще бъде спряно водоподаването в гр. Перущица в зоната от площад "27-ми Априлий" до автоспирката в центъра на града, на 15.05.2020, до 12:00 часа, съобщиха от ВиК Пловдив.
ПОКАНА за обсъждане отчета на бюджета на Община Перущица за 2019 година
14.05.2020
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.44, Раздел VIII от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и...
Нови заповеди във връзка с COVID-19
14.05.2020
Заповеди на кмета на община Перущица Мария Витанова-Вълканова във връзка с COVID-19. Заповед №198 - Задължения на работодателите за осигуряване на трудова дейност на служителите си. Заповед №...
Община Перущица почете паметта на героите от Априлската епопея по повод 144-та годишнина с панихида, поднасяне на венци, празнична програма и заря
13.05.2020
Община Перущица почете паметта на героите от Априлската епопея по повод 144-та годишнина с панихида, поднасяне на венци, празнична програма и заря. Поради ограниченията, свързани с извънредната...
Подкрепа на предприятията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
08.05.2020
Община  Перущица информира заитересованите страни за новата грантова схема по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на...
Приключи програма Предоставяне на топъл обяд
05.05.2020
На 30.04.2020 г. приключи проект BG05FMOP001-3.002-0118-C05 „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица”. В периода от 07.09.2016 г. до 30.04.2020 г. през социалната услуга са...