Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

Новини

ДЕТСКА ЛЯТНА АРТ АКАДЕМИЯ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
26.06.2017
Община Перущица кани всички малки и големи деца в лятна арт академия. За записване и повече информация: к.арх. Деница Чавдарова - телефон 088 719 7262 и в прикачения файл.
ОБЯВЛЕНИЕ
26.06.2017
Община Перущица, Област Пловдив, съобщава  на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, представен за разглеждане и приемане на проект за обект :  „ Подробен устройствен план - Парцеларен план...
Съобщение до земеделските производители в района на ГНК
23.06.2017
Във връзка с получено писмо от "Напоителни системи" ЕАД - Клон Марица, Ви информираме, че водоподаването в района на Главен напоителен канал (ГНК) ще бъде преустановено в рамките на 3 до 5 дни,...
Знание и Реализация - Лицензиран Доставчик на обучение към Агенция по заетостта
22.06.2017
Ваучери за заети лица по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
21.06.2017
 ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ в помощ на заети лица, желаещи да участват в процедура "Ваучери за заети лица" ще откриете на: http://212.122.187.78:8012/service_description.aspx?ID=6b563855-0d63-40e7-...