Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

Новини

Съобщение
26.09.2016
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Покана до гражданите на община Перущица
21.09.2016
Община Перущица Ви кани на тържествено отбелязване на 108 години от обявяване на Независимостта на България. Заповядайте на 22.09.2016 г. (четвъртък) от 10,30 ч. в Дановото училище.
Тържествено откриване на учебната година в община Перущица
15.09.2016
Днешният 15 септември започна нетрадиционно и вълнуващо за учениците от ОУ „Петър Бонев“ в гр. Перущица. Екип на Нова телевизия очакваше, за да заснеме и излъчи „добрата новина“. Началният учител...
Съобщение за инвестиционно предложение
12.09.2016
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Съобщение за инвестиционно предложение
12.09.2016
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...