Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
14.11.2019
ОБЩИНА  ПЕРУЩИЦА  гр. Перущица, ул.”Отец Паисий”№ 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53 e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, www.perushtitsa.bg   ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В...
"Културен календар за 2020г. на Община Перущица"
14.11.2019
Уважаеми съграждани,     Във връзка с изготвянето на "Културен календар за 2020г. на Община Перущица" Ви информираме, че до 02.12.2019г. (Понеделник), може да участвате с Ваши мнения и...
ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2019Г.
12.11.2019
       Във връзка с гроздоберната кампания 2019г., напомняме, че съгласно чл. 8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за...
РЕШЕНИЕ ИЗХ. № ОВОС-1361-8/05.11.2019Г. НА "ХИДРОЙОНИКС" ЕООД
12.11.2019
    Информация по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП "Инсталиране и пускане в употреба за индукционно нагряване за топене на стърготини, стружки и изрезки от черни метали -...
Нарушено водоподаване на 11.11.2019 г.
11.11.2019
Уважаеми граждани на град Перущица, Във връзка с аварии на ВиК мрежата, в градът е спряло водоподаването. От ВиК дружеството ни уведомиха, че аварията е отстранета и водоподаването ще се възстанови...
Решение № 09-ДО-1089-05/31.10.2019г
07.11.2019
Нарушено водоподаване на 07.11.2019г.
07.11.2019
        Уведомяваме гражданите на гр.Перущица, че на .07.11.2019г. (четвъртък) ще бъде нарушено водоподаването на града, поради авария на ВиК. Извиняваме се за причиненото...