Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

ЗАПОВЕД № 342/04.12.2019Г. ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ
05.12.2019
ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП - ПРЗ ЗА ЯЗОВИР "БАТЕН"
04.12.2019
Към изх. №ТСУ-423-(6)/04.12.2019 г.   ДО:             „ МОНКТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 203645595 С УПРАВИТЕЛ МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ КАБАДЖОВ УЛ. „...
ПУП за обект: „Автомивка, химическо чистене и пране на килими“
02.12.2019
Към изх. № ТСУ-146-(21)/02.12.2019 г.   СЛУЖЕБНО   СЪОБЩЕНИЕ     ДО: Наследниците  на ОФЕЛИЯ СЕМЕРДЖИЕВА   Собственици на имот 55909.99.1007   АННА...
Обсъждане на проект на такса битови отпадъци на Община Перущица за 2020 година.
27.11.2019
ПОКАНА   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 66, ал. 3 т.2 от Закона местните данъци и такси каним местната общност на обсъждане на проекта на такса битови отпадъци на Община Перущица...
ЗАПОВЕД № 325/18.11.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
18.11.2019
     Заповед № 325/18.11.2019г. за отмяна на Заповед № 307/23.10.2019г. за търг с явно наддаване, за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на преместваеми търговски...
СЪОБЩЕНИЕ ВиК - Пловдив
18.11.2019
Уважаеми граждани,       Поради извършване на авариен ремонт на спирателен кран на  18.11.2019г. (понеделник) от 09:00 до 13:00ч., от ВиК-Пловдив ни уведомиха, че в гр. Перущица...
"Културен календар за 2020г. на Община Перущица"
14.11.2019
Уважаеми съграждани,     Във връзка с изготвянето на "Културен календар за 2020г. на Община Перущица" Ви информираме, че до 02.12.2019г. (Понеделник), може да участвате с Ваши мнения и...