Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

Новини

Конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Исторически музей - Перущица
24.02.2017
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.91, ал.1 КТ и във връзка с чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед № 35/21.02.2017 г.на Кмета на община Перущица О Б Я В Я В А Конкурс за...
Съобщение за Инвестиционно предложение
23.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната...
Съобщение за Инвестиционно предложение
23.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
23.02.2017
Във връзка с писмено Заявление с вх. №ТСУ-623/14.12.2016 г. до Кмета на Община Перущица от Стоян Георгиев Мишев с адрес: гр. Перущица, ул. „ Ал. Стамболийски“ №22 и Владимир Йорданов Мишев с адрес за...
Отбелязване на годишнината от гибелта на Васил Левски
17.02.2017
Уважаеми граждани, община Перущица ще отбележи 144-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски с художествена програма в Историческия музей. На 19 февруари 2017 г. /неделя/ от 11,...