Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

Заповед по чл.99б от ЗГР
12.06.2019
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
11.06.2019
За постъпило в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-886/13.05.2019г. инвестиционно предложение "Автомивка, химическо чистене и пране на килими", в имот № 099477, землище на гр. Перущица, община Перущица, с...
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
10.06.2019
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Служебно съобщение
07.06.2019
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА   До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Покана за информационна среща на 18.06.2019 и 19.06.2019
06.06.2019
Покана за информационна среща на 18.06.2019 и 19.06.2019   До всички лидери и заинтересовани лица СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” Покана за провеждане на информационна...
Служебно съобщение
06.06.2019
БАЛКАНСКА МУЗИКА В ПЕРУЩИЦА
06.06.2019
Иво Папазов-Ибряма и "Виво Монтана" представят "Балканска рапсодия” - Народна музика с нов аранжимент МУЗИКАТА и ПЕСНИТЕ на БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ изсвирена от Иво Папазов,Плевенска Филхармония и „...