Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
21.09.2018
Към Изх. № ТСУ-250-(4)/21.09.2018 г.   ПРЕПИС   ДО: БОЖИДАР ЯНЧЕВ от ГР. ПЛОВДИВ Насл. на Катя Янчева Собственик на ПИ 260 271, ЕКАТТЕ 55909, КВС на гр. Перущица   УВАЖАЕМИ...
Служебно съобщение
20.09.2018
П Р Е П И С Към изх.№ТСУ-118-(16)/20.09.2018 г. ДО: КАТЕРИНА ИВАНОВА С. ТУРОКОВЦИ ОБЛ. ПЕРНИК ОБЩ. ТРЪН Насл. на Власю Генов Собств. на ПИ №702.95, по плана на новообразуваните имоти м. „...
Служебно съобщение
20.09.2018
В А Ж Н О     С Ъ О Б Щ Е Н И Е      Община Перущица, гр. Перущица, обл. Пловдив, съобщава на гражданите на гр. Перущица, че със Заповед №РД-16-20/20.10.2016 г. на...
РЕШЕНИЕ
19.09.2018
За обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности“ в община Перущица   Въз основа на протокол от 18.09.2018 год, Комисията, назначена със Заповед № 186 от...
110 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
18.09.2018
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВИ КАНИ НА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ 110 г. ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ    На 22 септември 2018 г. (събота) 10,30 ч. – Издигане на националното...
Кампания „Да изчистим България заедно“ 2018 г.
17.09.2018
Кампания „Да изчистим България заедно“ 2018 г. За поредна година Община Перущица се присъедини към националната кампанията на БТВ под надслов "Да изчистим България заедно". Събитието се проведе на...
КОМПЛЕКСНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА
17.09.2018
НА 26.09.2018 г. (СРЯДА) от 9,00 до 12,00 ч. в МЛАДЕЖКИ ДОМ – ГР. ПЕРУЩИЦА, Д-Р ЛУКАНОВ СПЕЦИАЛИСТ – РЕВМАТОЛОГ, ЩЕ ПРОВЕДЕ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ С АМЕРИКАНСКИ УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ „...