Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

Новини

Съобщение за инвестиционно предложение
01.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Съобщение за инвестиционно предложение
01.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Съобщение за инвестиционно предложение
28.11.2016
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА СИК
23.11.2016
ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ПРИ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РБ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА 24.11.2016Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ СЛЕД 13:00 ЧАСА НА КАСАТА...
Уведомление до производителите на винени сортове грозде
21.11.2016