Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

Проект BG05M9OP001-2.032-0047-C01 „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот в община Перущица”
25.02.2020
На 26.02.2020г (сряда) от 11:00 часа в Туристически информационен център (ТИЦ) в Перущица ще се проведе информационна среща с работодатели и участници в проекта.
СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА” В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
20.02.2020
Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към...
ПРОТОКОЛ ОТ ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ОТНОСНО "ПТИЧИ ГРИП"
14.02.2020
Конкурс „Най-добро домашно вино за сезон 2019”
10.02.2020
Община Перущица обявява конкурс за „Най-добро домашно вино за сезон 2019”. Категориите на конкурса са „Червено вино” и „Бяло вино”, произведено в домашни условия през 2019 г. Участниците могат да...
УВЕДОМЛЕНИЕ
05.02.2020
Със заповед №46/05.02.2020г.Кметът на община Перущица обявява от дата 06.02.2020г. до 07.02.2020г. (включително) преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на общината.
Заповед № 40 от 03.02.2020г.
03.02.2020
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за горите.
Детска градина „Радост“
30.01.2020
Детска градина „Радост“ е създадена през 1976 г. В нея се отглеждат 115 деца, в 4 групи на възраст от 3 до 7 години и 1 яслена група. За децата от 10 месеца до 3 години, които не посещават детското...