Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

Балканиада по бадминтон в Многофункционална спортна зала „Перущица“ в гр. Перущица
19.10.2018
От 19 октомври до 21 октомври 2018 г. Многофункционална спортна зала „Перущица“ в гр. Перущица става домакин на Балкански турнир по Бадминтон. Деца от 7 страни на възраст до 13 години ще се...
Информация за планувана профилактика от ВиК-Пловдив
17.10.2018
Във връзка с получено уведомление от ВиК-Пловдив, информираме гражданите на Община Перущица, че във връзка с провеждане на планувана профилактика на помпената станция в района на Червената църква,...
ПЕРУЩИЦА ДОМАКИН НА БАЛКАНИАДА ПО БАДМИНТОН
17.10.2018
Балканиада по бадминтон за момичета и момчета на възраст до 13 години ще се проведе в Многофункционална спортна зала „Перущица“ в гр. Перущица от 19.10.2018 г. до 21.10.2018 г. Очаква се да...
Обявление за конкурс за длъжност "Юрисконсулт"
17.10.2018
О Б Я В Л Е Н И Е:   І. Конкурс за длъжността „Юрисконсулт“ в Община Перущица. ІІ. Минимални и специфични изисквания за заеманата длъжност: 1. Минимални изисквания: - образователна степен...
СЪОБЩЕНИЕ
16.10.2018
Свободни работни места към 16.10.2018 год. от ДБТ "Родопи" гр. Пловдив
ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2018Г.
15.10.2018
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
12.10.2018
Към Изх. № ТСУ-250-(4)/12.10.2018 г. ПРЕПИС С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО: КИНКА ЯНЧЕВ А от ГР. ПЛОВДИВ Насл. на Катя Янчева Собственик на ПИ 260 271, ЕКАТТЕ 55909, КВС на гр. Перущица...