Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


 

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Извънредно положение в България.  

Следете актуалната информация тук. 

Новини

Служебно съобщение "Основен ремонт и благоустрояване на Историческа църква-паметник"
25.03.2020
Заповед №105/17.03.2020г. относно забрана събирания, съдействие на самотно живеещи хора и други
17.03.2020
Със заповед на кмета на Община Перущица се въвеждат следните промени (вижте пълния текст в прикачения файл): I. Преустановяване на работата на млечните кухни, II. При необходимост от доставка на...
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия от Националния център по заразни паразитни болести
17.03.2020
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на обектите с обществено предназначение, във връзка с разпространението на COVID-19, изработена от Националния център по заразни паразитни болести.
Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
16.03.2020
Заповед № 102/13.03.2020г. на Кмета на община Перущица във връзка с извънредното положение свързано с COVID-19
13.03.2020
Заповед № 103/13.03.2020г. на Кмета на община Перущица за преустановяване посещението в ДГ и ясли на територията на общината
13.03.2020
Заповед № РД-01-124/13.03.20г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка
13.03.2020
Заповед № 101/13.03.2020г. на Кмета на община Перущица за създаване на Общински кризисен щаб във връзка с разпространението на COVID-19
13.03.2020
Заповед №93/10.03.2020г.
10.03.2020
Обявявам от дата 12.03.2020г. до 13.03.2020г. включително преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на Община Перущица, като въведените противоепидемични мерки остават в сила.
Заповед №89/09.03.2020г.
09.03.2020
На основание чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-01-118/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, одобрените допълнителни мерки относно заболяването COVID-19 в България, приети на...