Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

МИГ "Перущица-Родопи" с одобрен проект за транснационално партньорство с Гърция и Франция
17.10.2019
На 01.10.2019 г. беше одобрен проект на МИГ Перущица-Родопи за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на...
Уведомление ОВОС "Инсталиране и пускане в употреба на уредба за индукционно нагряване за топене на стърготини, стружки и изрезки от черни метали- технологичен отпадък от собствено производство
15.10.2019
       РИОСВ-гр. Пловдив уведомява община Перущица за постъпила допълнителна информация с вх. № ОВОС-1361-4/26.09.2019г. за инвестиционно предложение: "Инсталиране и пускане в...
Заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 год.
11.10.2019
Проект за: „ ПУП- ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – обслужваща, складова и производствена дейност за обект: „ ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ“ в имот с индефикатор 55909.210.406 по КК на
11.10.2019
Вх. № ТСУ-413/11.10.2019г. ДО: КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА Заинтересовано лице по реда на чл.131 от ЗУТ за поземлен имот ЧОС на Община Перущица с...
Нарушено водоподаване на 10.10.2019г.
09.10.2019
Уведомяваме гражданите на гр.Перущица, че на 10.10.2019г. (четвъртък) от 09:00ч. до 12:00ч. ще бъде спряно ел. захранване на помпена станция №1 (Пастуша), поради, което ще бъде нарушено...
Издадена скица с виза за проучване и проектиране на инвестиционен проект
09.10.2019
Контакти на ОПУ-Пловдив
08.10.2019
Уважаеми Граждани, във връзка с безопасната експлоатация на републиканските пътища на територията на област Пловдив, Ви предоставяме актуални контакти с Областно Пътно Управление - Пловдив: тел....