Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

Тържествено отбелязване на 143г. от Освобождението на България
02.03.2021
Община Перущица тържествено ще отбележи 143г. от Освобождението на България на 03.03.2021г. от 11:00ч. на площад „27-ми Априлий“. Тържествената програма ще включва: Молебен за здраве и благоденствие...
Продажба на дърва за огрев от склад за 2021г.
01.03.2021
На основание чл. 71, ал. 1, т.4 от „Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти...
ПОСРЕЩАНЕ НА БАБА МАРТА
25.02.2021
С усмивка на лице и с радостно сърце да посрещнем БАБА МАРТА! Община Перущица и Читалище „Просвета – 1862“ канят на 01.03.2021г. граждани и гости на град Перущица да украсим Централния парк с...
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ
16.02.2021
БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ
12.02.2021
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,     На 23 февруари 2021г. от 09:00ч. до 12:30ч. в сградата на Туристически информационен център - Перущица ще се проведе акция за безвъзмездно...
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
11.02.2021
      Уважаеми съграждани,       Във връзка с изработен "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. Запад, гр. Перущица, общ. Перущица", каним...
ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
05.02.2021
    В община Перущица има свободно работно място за длъжността „Специалист туризъм” в Туристически информационен център гр. Перущица.     Основни области на дейност на длъжността...
КОНКУРС „НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО ЗА СЕЗОН 2020”
04.02.2021
     Община Перущица обявява конкурс за „Най-добро домашно вино за сезон 2020”. Категориите на конкурса са „Червено вино” и „Бяло вино”, произведено в домашни условия през 2020г. В...
Обслужване на безработни лица през месец февруари 2021г.
02.02.2021
Прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
01.02.2021
   Община Перущица в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги ОБЯВЯВА, че от 01.02.2021 г. стартира приема на...