Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

Заповед по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стоп. 2018/2019г.
13.08.2018
Обява за заседание на комисията по чл.37В, ал.1 от ЗСПЗЗ
10.08.2018
Изготвени предварителни регистри имоти за стопанката 2018-2019г.
10.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ /по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/
03.08.2018
Уведомяваме Ви, че Община Перущица разработи Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Перущица, разработена на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление...
ОБЯВА
03.08.2018
ОБЛАСТЕН СЪБОР „ВЪРХОВРЪХ - 2018”
02.08.2018
По традиция в първата събота на месец август ще се проведе Областен събор „Върховръх –2018”. За шестнадесети път Туристическо дружество „Върховръх“ гр. Перущица, със съдействието на община Родопи...
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.07.2018
Вх. № ТСУ-334-(2)27.07.2018г. ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Перущица, гр. Перущица, обл. Пловдив, съобщава на основание чл. 124 б...