Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Следете актуалната информация тук. 


Уважаеми граждани, гости, ползватели на услуги и информация от общината, информираме Ви, че считано от 01.09.2021г. официалната електронна поща на община Перущица за кореспонденция е: 
obshtina@perushtitsa.egov.bg

Новини

ЗАПОВЕД № 150/31.05.2022Г. ЗА ПИ 705.30, МЕСТНОСТ "КОВАЧЕВО ВЪГЛЕ"
30.06.2022
ВАЖНО! Съобщение по чл.32 от ДОПК
29.06.2022
Заповед на Кмета №188/28.06.2022г. относно ЗАБРАНЯВАНЕ ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други в община Перущица
28.06.2022
Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж № 18/21.06.2022г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Детска площадка в кв. "Запад", гр. Перущица в УПИ VI-501-9838, кв. 127
23.06.2022
Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ
21.06.2022
Нарушено водоподаване на 16.06.2022 г. в ниска зона на гр. Перущица
16.06.2022
   Уважаеми съграждани,    Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнала авария на ул. "Цар Калоян", ще бъде преустановено водоподаването в ниска...
ОТКРИТА ПРИЕМНА С ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА - 15.06.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 17:30Ч. НА ПЛОЩАДКАТА ПРЕД МЛАДЕЖКИ ДОМ - ПЕРУЩИЦА
15.06.2022
НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 55909.299.429, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ГР. ПЕРУЩИЦА, МЕСТНОСТ "МАВРОГИ", ВИД СОБСТВЕНОСТ-ЧАСТНА, ВИД ТЕРИТОРИЯ-ЗЕМЕДЕЛСКА, КАТЕГОРИЯ 8, НТП НИВА, ПЛОЩ 459 КВ. М., СТАР НОМЕР 099429
14.06.2022
ЗАПОВЕД № 165/09.06.2022Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ГР. ПЕРУЩИЦА
13.06.2022
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА набира доброволци за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
10.06.2022
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване...