Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

 

Новини

ОБЯВА
20.09.2017
          I. Със заповед №168/15.09.2017год. на Кмета на Общината е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за: 1. ...
Съобщение до гражданите на Община Перущица
19.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ Община Перущица, Област Пловдив, съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение №54, взето с Протокол №11/28.08.2017 г. на Общински съвет - Перущица е одобрено планово техническо...
Ред на провеждане на поливен сезон 2017г.
14.09.2017
Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. август 2017 г.
05.09.2017
Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „...
Покана във връзка с кампанията „Да изчистим България заедно“ 2017 г.
04.09.2017
За поредна година Община Перущица  се присъединява към националната кампанията на БТВ  под надслов "Да изчистим България заедно " . През 2017 г. събитието  ще се проведе на 16...
Тържествено отбелязване на 132 г. от Съединението на България
04.09.2017
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА НЧ „ПРОСВЕТА-1862“ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВИ КАНЯТ НА ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД 132 г. от СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ   На 06.09.2017 г. (сряда) От 10,30 ч. на...
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
04.09.2017
До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда    ...