Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
22.01.2021
За издаване на разрешително за водовземане на подземни води, съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
Годишен технически преглед на земеделска и горска техника за 2021.
20.01.2021
РЕШЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
20.01.2021
БАБИН ДЕН В ПЕРУЩИЦА
20.01.2021
    Всяка година на 21 януари Перущица отбелязва Деня на родилната помощ - Бабин ден. На този ден по традиция се отдава почит и признателност на онези, които са дарявали и ще продължават да...
ПОКАНА
15.01.2021
   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,     На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29, ал.2 и ал.3, Раздел V от Наредбата за условията и реда за...
Община Перущица обявява подбор за 1 /едно/ лице на длъжността „Здравен медиатор“
13.01.2021
I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИЯ МЕДИАТОР:      Здравните медиатори подпомагат дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред...
ПОКАНА
12.01.2021
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА КАНИ МЪЖЕТЕ, СКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ БРАК ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2020 ГОДИНА, ДА ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕТО СИ В УНИКАЛНИЯ ЗА ПЕРУЩИЦА ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ" В СРОК ДО 15.01.2021г. ТРАДИЦИОННИЯТ ОБИЧАЙ ЩЕ...
ОБЯВЛЕНИЕ! ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ОБЯВЯВА РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛСТВО СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОНТРОЛ”
11.01.2021
Основна цел на длъжността: • Ефективно провеждане политиката на община Перущица; • Отговаря за строителството на обекти на територията на община Перущица; Области на дейност – устройство на...
РЕШЕНИЕ за обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността "Директор ДГ Тракийче" при община Перущица
08.01.2021
РЕШЕНИЕ за обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността "Директор ДГ Радост" при община Перущица
08.01.2021