Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

 

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ
18.10.2017
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
12.10.2017
В Деня на българската община – 12 октомври, ученици бяха посрещнати без записан приемен час от председателя на Общински съвет - Перущица Иван Муров, кмета на община Перущица Ради Минчев и от общинска...
СЪОБЩЕНИЕ
05.10.2017
Община Перущица, Област Пловдив, съобщава, че в бр. 79 от 03.10.2017 г. на Държавен вестник е обнародвано Решение №55, взето с Протокол №11/28.08.2017 г. на Общински съвет - Перущица за одобряване на...
Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. септември 2017 г.
05.10.2017
Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „...
ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
21.09.2017
Каним гражданите и гостите на Перущица да посетят изложбата по повод ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ - 22 СЕПТЕМВРИ    Даново училище, зала втори етаж От 22 септември до 30...
ОБЯВА
20.09.2017
          I. Със заповед №168/15.09.2017год. на Кмета на Общината е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за: 1. ...
Съобщение до гражданите на Община Перущица
19.09.2017
СЪОБЩЕНИЕ Община Перущица, Област Пловдив, съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение №54, взето с Протокол №11/28.08.2017 г. на Общински съвет - Перущица е одобрено планово техническо...