Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

Новини

Днес е Денят на родилната помощ – „Бабин ден“
21.01.2017
Ритуалната зала в Народно читалище „Просвета – 1862“ се препълни от майки, баби, деца, за да отпразнуват заедно „Бабин ден“. Празникът започна с ритуалното поливане на акушерките Блага Тилева и Мария...
Съобщение за Инвестиционно предложение
20.01.2017
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
КЪПАНКИ В ПЕРУЩИЦА
20.01.2017
По стар обичай, днес в Перущица се къпят мъжете, създали семейство през изминалата година. Единственият младоженец, който се окъпа в ледените води на река Перущенска беше 33-годишният Димитър...
Традиционния обичай "Къпанки" в Перущица
18.01.2017
На 20 януари 2017 г. (Ивановден по стар стил) Ви каним на уникалния за Перущица обичай "КЪПАНКИ". Мъжете, създали семейство през изминалата година, ще се изкъпят в ледените води на река Перущинска,...
Информационни дни на кариерата
17.01.2017
Стартира стратегическа инициатива за привличане на кадри за най-големите работодатели от Тракия икономическа зона в района на Пловдив, организирана от JobTiger. Представители на Сенсата Технолоджис...