Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

Новини

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37В, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018г.
16.08.2017
ОБЯВА ОТ ОСЗ - САМБОЛИЙСКИ
16.08.2017
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72Б, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2017 - 2018...
Заплащане на местните данъци и такси чрез ПОС устройство
14.08.2017
От месец август 2017г. гражданите на Община Перущица могат да заплащат местните данъци и такси чрез терминално устройство ПОС на гише във фронт офиса.
СЪОБЩЕНИЕ
11.08.2017
ДО: ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ГР. ПЕРУЩИЦА   СЪОБЩЕНИЕ   Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр. 65 от 11.08.2017 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано на основание...
ОБЯВА
10.08.2017