Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи
23.07.2019
О Б Я В А ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 год. Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на декларация по чл. 69 и заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ...
ПРОТОКОЛ ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
23.07.2019
Във връзка със Заповед № 214/19.07.2019г. на Кмета на Община Перущица, относно констатирани огнища на болестта "Африканска чума" по свинете.
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
22.07.2019
       Във връзка с усложнената епизоотична обстановка, свързана с констатиране и разпространение на заболяването Африканска чума по свинете и по разпореждане на Министъра на...
Въвеждане на единната система за туристическа информация
17.07.2019
Министерството на туризма въвежда Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). В нея е трябва да се регистрират всички хотели, вилни селища, хотели, хостели, къщи за гости и други.  Повече...
Служебно съобщение
11.07.2019
Момичетата на Перущица спечелиха титлата в баскетбола от Игрите на БАСС
10.07.2019
На 06.07.2019 год. в гр.Дългопол се състоя финала на спартакиадата по баскетбол на спортистите от малките селища. На така организираните игри, момичетата от СКБ „Перущица“, водени от треньора Елена...
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
09.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ    ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНО УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО С ВХ. № ЕЗ-...