Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

 

Новини

Обява за провеждане на публични търгове
18.01.2018
Със заповед №10/16.01.2018год. на Кмета на Общината е открита процедура по провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на срок от една стопанска година 2017/2018, на...
СЪОБЩЕНИЕ
17.01.2018
До всички собственици на земеделска и горска техника
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
17.01.2018
До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Перущица...
БАБИНДЕН В ПЕРУЩИЦА
17.01.2018
На 21 януари 2018 г. (неделя) от 10,30 часа в залата на НЧ "Просвета-1862" гр. Перущица са поканени всички настоящи и бъдещи баби, за да се повеселят заедно по повод Бабинден.
Заседание на назначена комисия със Заповед № 222/20.11.2017г.
16.01.2018
УНИКАЛНИЯТ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ" В ПЕРУЩИЦА
15.01.2018
Община Перущица кани мъжете, сключили граждански брак през изминалата 2017 г. или живеещи на семейни начала, да заявят участието си в самобитния за Перущица обичай "КЪПАНКИ", който ще се проведе на...
Концерт на Руслан Мъйнов в гр.Перущица
15.01.2018
Руслан Мъйнов - “Любими руски песни” - така се нарича концертът, който ще изнесе в Перущица популярният певец. Изпълненията на Руслан Мъйнов са под съпровод на симфоничен оркестър с диригент Левон...