Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ
16.04.2019
    За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г., съгласно Постановление № 32 от 01.03....
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е от ТП ДЛС-Тракия"
16.04.2019
Относно: Предоставяне право на управление и стопанисване на държавни горски територии, част от които попадат в община Перущица.
Великденски Благотворителен Базар в Община Перущица
16.04.2019
Заповядайте на Великденски Благотворителен Базар 22 и 23 Април 2019г. от 10 часа Площад "27-ми Априлий" - гр.Перущица
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
08.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Решение № ПВ-45-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
04.04.2019
Относно: Инвестиционно предложение "Пасищно-оборно отглеждане на 50 броя телета за угояване" в имоти №№ 160530 и 160529, гр. Перущица, община Перущица, обл. Пловдив.
Турнир „Купата на Перущица” 2019 г.
03.04.2019
Баскетболен турнир за юноши до 19 години. Българско Баскетболно Общество съвместно с община Перущица, организира баскетболен турнир за юноши под надслов „В името на играта да бъдем приятели“....
Информация за напредъка по изпълнение на проект "Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица"
29.03.2019
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция „ Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 “ BG05FMOP001-03.02...