Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

 

Новини

СЪОБЩЕНИЕ
23.02.2018
До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 71, ал. 1, т. 1,2,3,6 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост...
СЪОБЩЕНИЕ
22.02.2018
До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците   Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 73, ал. 4 във...
Концерт на Тони Димитрова в гр.Перущица
22.02.2018
„Моите неизпратени писма”- чаровната любимка на българите - Тони Димитрова с бутиков концерт-спектакъл в Перущица. Концертът е в съпровод на Симфоничен оркестър и рок група диригент Левон Манукян....
СЪБОР НА ТОДОРОВДЕН
21.02.2018
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВИ КАНИ НА ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА ТОДОРОВДЕН На 24.02. 2018 г. (събота) от 12,00 ч. в местност МАНАСТИРА
Стартира проект "Работа"
20.02.2018
Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари.   Конкретният бенефициент по проект „Работа” е Агенцията по...
СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
19.02.2018
ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ГР. ПЕРУЩИЦА УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА   С Л У Ж Е Б Н О      С Ъ О Б Щ Е Н И Е   УВАЖАЕМИ...
Анкетно проучване
19.02.2018
ОТНОСНО: Анкетно проучване на потребностите от работна сила.   Във връзка с провеждано анкетно проучване на потребностите от работна сила, което се осъществява чрез ръководената от областния...