Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

 

Новини

СЪОБЩЕНИЕ
08.12.2017
ДО: ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ГР. ПЕРУЩИЦА   СЪОБЩЕНИЕ   Община Перущица, Област Пловдив, съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, че с Решение №69, взето с Протокол №14/...
ОФЕРТИ за работа в сферата на селското стопанство в Испания и Португалия
08.12.2017
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ" В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
07.12.2017
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен експерт Европейски политики“ в община Перущица   Въз основа на протокол № 1 от 07.12.2017 год, Комисията , назначена...
СЪОБЩЕНИЕ
05.12.2017
Изх.№ТСУ-303-(7)/05.12.2017г.   ДО: КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА С. ТУРОКОВЦИ ОБЩИНА ТРЪН ОБЛАСТ ПЕРНИК   Насл. на Георги Атанасов Андреев Собств. на ПИ №710.111, м. „ Панов...
ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0138-C003 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА”
01.12.2017
ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0138-C003 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА” На 30.11.2017 г. приключи изпълнението на дейностите по проект "Независим живот за гражданите на Перущица", който се...
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА СТАРТИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „ОТ ДЕЦА ЗА ДЕЦА“
28.11.2017
ПО СЛУЧАЙ НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА СТАРТИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДАРЕНИЯ ЗА ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА КЪМ КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ...
ЗАПИСВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИЯ И ПРЕГЛЕД ЗА ХОРА СЪС СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
27.11.2017
НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ СЪС СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ   БЪЛГАРСКИ КАРДИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ...