Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

Обява за публичен търг с явно наддаване
13.09.2019
  О Б Я В А Със Заповед №267/10.09.2019 год. на Кмета на Общината е открита процедура публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на стоматологичен кабинет -...
Изплащане на парична помощ във връзка с доброволно клане на прасета по отношение заболяването Африканска чума по свинете
12.09.2019
Профилактични прегледи за Остеопороза
12.09.2019
В град Перущица ще дойде: д-р Пламен Луканов, ревматолог – специалист с нов апарат - американски остеометър с високо качество. Консултация и препоръки за профилактика, консултация за ставни проблеми...
СЪОБЩЕНИЕ
10.09.2019
Уважаеми дами и господа,       Във връзка с обществена поръчка на Министерство на туризма е открита процедура за „Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на...
Възможност за заплащане на данъци през ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ
05.09.2019
Местните данъци и такси към община Перущица вече могат да се заплащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН на...
СЪОБЩЕНИЕ
04.09.2019
На 18.09.2019г. в Община Перущица в ТИЦ от 09.30ч. до 16.30ч. мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив отново ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-...
Рушители на Културна изложба
04.09.2019
Уважаеми Граждани, Информираме Ви, че тази нощ рушители на Перущица са изкъртили таблата на Културната изложба на Централен площад "27-ми Априлий".