Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

АКЦИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
17.07.2018
Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив, съвместно с Община Перущица, организира Акция за безвъзмездно кръводаряване. Мобилна кола на Кръвен център Пловдив ще бъде на централния...
СЪОБЩЕНИЕ
17.07.2018
Община Перущица, Област Пловдив, съобщава на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, е издадена Заповед №142/13.07.2018 г. на Кмета на Община Перущица за Допускане изработване на комплексен проект за...
НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
17.07.2018
О Б Я В А ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 ГОД.   Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота...
БОЯН ПЕТРОВ – ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕРУЩИЦА
16.07.2018
НА 14 ЮЛИ 2018 г. В ДАНОВО УЧИЛИЩЕ – ГР. ПЕРУЩИЦА СЕ ПРОВЕДЕ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА БОЯН ПЕТРОВ ПОСМЪРТНО С ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ. ПРИСЪСТВАХА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЕРУЩИЦА ИВАН...
ОбЯВЛЕНИЕ
13.07.2018
Към изх. №ТСУ-33-(28)/13.07.2018 г.   ДО: Насл. на П. С. Г Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“ по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909   Н. М. Г. Ж.К. „ ТРАКИЯ“ №183, ВХ.А, ЕТ.2...
ОБЯВЛЕНИЕ
13.07.2018
Към изх. № ТСУ-33- (25)/13.07.2018 г. ДО: Наследници на Б. Н. Д. Собств. на ПИ №099053, № 099054, м. „ Ленищата“ по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909   Р. И. Д. Ж.К „ ТРАКИЯ“ БЛ. 149,...
Церемония за връчване на Грамота и Почетен плакет на Община Перущица посмъртно на Боян Петров
12.07.2018
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВИ КАНИ на официална церемония за връчване на Грамота и Почетен плакет на Община Перущица на БОЯН ПЕТРОВ – УДОСТОЕН ПОСМЪРТНО СЪС ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД...