Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Следете актуалната информация тук. 


Уважаеми граждани, гости, ползватели на услуги и информация от общината, информираме Ви, че считано от 01.09.2021г. официалната електронна поща на община Перущица за кореспонденция е: 
obshtina@perushtitsa.egov.bg

Новини

ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
16.09.2021
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
16.09.2021
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО "СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛСТВО"
09.09.2021
НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В НИСКАТА ЗОНА НА ГРАД ПЕРУЩИЦА НА 02.09.2021 Г. ДО 16 Ч.
02.09.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че получихме информация от "ВиК" Пловдив за възникнали аварии на кръстовището между ул. "Петър Бонев" и бул. "Иван Вазов" и на ул. "Цар Калоян". Поради тази...
СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации с представители на засегнатата общественост
30.08.2021
Официална електронна поща на община Перущица
30.08.2021
Уважаеми граждани, гости, ползватели на услуги и информация от общината, информираме Ви, че считано от 01.09.2021г. официалната електронна поща на община Перущица за кореспонденция е: ...
Нарушено водоподаване в ниската зона на град Перущица на 30.08.2021г.
30.08.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че поради възникнала авария на ул. "Спас Гълъбов" №1, на която се намира ДГ "Радост", днес 30.08.2021г. (понеделник) ще се извършат ремонтни дейности от "ВиК" и...
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
30.08.2021
За продължаване срока на действие и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатацията на съществуващ обект.
Изготвени регистър и карти на масивите за ползване за стопанската 2021/2022г.
25.08.2021
Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж №21/17.08.2021г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Паметник на трите поколения: Възстановяване и благоустрояване на паметника и прилежащите територии" гр. Перущица, Община Перущица
20.08.2021