Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив, считано от 22.07.2022 г. до 22.08.2022 г., включително.

 

 

 

 ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДПИСАНИЕ за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от Директор "Надзор на заразните болести" при РЗИ-Пловдив

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища:

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на КОВИД-19

заповед №РД-891/20.10.2021г. на РЗИ-Пловдив

Въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.12.2021г до 31.03.-2022г. -Заповед РД-973/26.11.21 и Заповед РД-968/26.11.21

ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА:

заповед №299/22.10.21 за нови противоепидемични мерки от 21.10.21г.

Заповед №257/02.09.21 за въведени противоепидемични мерки от 07.09.21 до 31.10.21

Заповед №228/30.07.21 за въведени противоепидимични мерки  от 01.08.21 до 31.08.21

Заповед №161/27.05.21 за въведени протевоепидемични мерки от 01.06.21 до 31.07.21

Заповед №152/19.05.21 за изменение Заповед №134/29.04.21

Заповед № 134/29.04.2021г. за въведени противоепидимични мерки от 01.05.2021г. до 31.05.21г.

Заповед №111/19.04.21г. за въведени противоепидемични мерки от 19.04.21г. до 30.04.21г. включително

Заповед №98/13.04.2021г. за въведени противоепидемични мерки от 12.04.2021г. до 30.04.2021г. включително.

Заповед №86/31.03.2021г за въведени противоепидемични мерки от 01.04.21 до 30.04.21

Заповед №75/19.03.21г за въведени противоепидемични мерки от 22.03.21 до 31.03.21 включително.

Заповед №73/17.03.2021г. за въведени противоепидемични мерки от 15.03.21 до 26.03.21г.

Заповед №63/10.03.2021г. за отваряне на пенсионерски клуб от 10.03.2021г.

Заповед№55/01.03.21 за въведени противоепидемични мерки от 01.03.21

Заповед №18/27.01.2021г. за въведени противоепидемични мерки от 01.02.2021 до 30.04.2021

Заповед №384/21.12.20г. за въведени противоепидемични мерки от 22.12.20 до 31.01.21

Заповед на Кмета № 372/ промяна в противоепидемичните мерки 26.11.2020 г.  до 21.12.2020г.

Заповед № 364/12.11.2020 за нови противоепидемични мерки до 30.11.20  

Заповед № 360/06.11.2020 r. промяна в противоепидемичните мерки  

Заповед №352/28.10.20 за нови противоепидемични мерки от 29.10.20 до 12.11.20

Заповед №346/22.10.2020 за противоепидемични мерки  на обявената епидемична обстановка

Заповед №333/01.10.2020 за удължаване на обявената извънредна епидемична обстановка до 30.11.2020г.

Заповед №309/01.09.2020г.-за удължаван на обявената извънредна епидемична обстановка до 30.09.2020г.

Заповед №276/03.08.20г за удължаване на обявената извънредна епидемична обстановка до 30.08.2020.

Заповед № 270/16.07.2020 г. противоепидемични мерки  

Извършени промени във въведените Мерки за организация на дейността в детските градини и ясли след възстановяване приема на деца, считано от 01 юли 2020г.

Заповед №256/01.07.2020г.за временни противоепидемични мерки на територията на община Перущица от 01.07.2020 до 15.07.2020 включително

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

Заповед №241/23.06.2020г.  - преустановяване на присъствените училищни занимания, правила за спортни, културни и развлекателни занимания  

Заповед №240/23.06.2020г.  - защитни маски, противоепидемични мерки и контрол   

Заповед №228/ 02.06.2020г. промени в противоепидемичните мерки    

Заповед №206/19.05.2020г. за организиране дейността в детските градини и ясли на територията на общината след възстановяване приема на деца

Заповед№204/18.05.20 за отмяна на заповед №200/14.05.20 и въведени временни противоепидемични мерки до 14.06.20

Заповед №200/14.05.20 относно въведени противоепидемични мерки на територията на общината

Заповед №199/14.05.2020 относно за задължителна изолация и болнично лечение

Заповед №198/14.05.20 относно за задължителни противоепидемични мерки за прилагане от всички работодатели

Заповед №210/27.05.2020г. за възстановяване на посещения на ДГ и ДЯ и детски кухни на територията на общината и новите временни  противоепидемични мерки

 Заповед №228/02.06.20 за новите противоепидемични мерки на територията на общината

Заповеди на Министъра на здравеопазването

заповед №РД-01-262/14.05.20

Заповед № РД-01-263/14.05.20

заповед № РД-01-264/14.05.20

 Заповед№РД-01-265/14.05.20

Заповед №РД-01-268/15.05.2020г.

Заповед №РД-01-270/19.05.2020г.

Заповед №РД-01-272/20.05.2020г

Заповед № РД-01-277/26.05.2020г.

Заповед №РД-01-289/02.06.2020

заповеди на министъра на здравеопазването във връзка с противоепидемичната обстановка - към сайта

 

Мерки за организиране дейността в детските градини и детскте ясли след възстановяване приема на деца-нови; Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с КОВИД-19; Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете.

 Предписание на РЗИ-Пловдив №ДОЗ-ДЗК-58/26.05.20 за извършване на задължителни здравни мерки за премахване на пясъчниците в дворовете на всички детски заведения-детски градини и ясли на територията на област Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМО ОТ РЗИ-ПЛОВДИВ -препоръка за носене на лични предпазни средства

 Насоки за организация на дейността на доброволците. Декларация за доброволец.

БРОШУРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОВИД-19-БРОШУРА, БРОШУРА 2БРОШУРА3

УКАЗАНИЯ на НЗОК за режим на предписване и отпускане на лекарствени продукти

КОНСУЛТАТИВЕН МАТЕРИАЛ, свързани с дейността на общината  съгласно ЗМДВИП, които се прилагат до отмяна на извънредното положение 

ЗАПОВЕДИ 

Заповед №198 - Задължения на работодателите за осигуряване на трудова дейност на служителите си.  

Заповед №199 - Относно болничното лечение  

Заповед №200 - Противоепидемични мерки от 14 май до 14 юни 2020 г. на територията на община Перущица 

Заповед №РД-01-239/26.04.2020г. за посещение в градски паркове и градини

Заповед № РД-01-236/24.04.20г. за удължаване срока на носене на защитни маски

Заповед №РД-01-225/20.04.20г на министъра на здравеопазването за възстановяване на детските консултации и имунизации

Заповед №РД-01-218/15.04.20г. на министър на здравеопазването  за функционирането но кооперативните и фермерските пазари

Заповед № РД-01-199/11.04.20 за преустановяването функционирането на пазари и тържища от 12.04.20 до 16.04.20 до второ нареждане

Заповед №РД-01-197/11.04.20 за поставяне задължително на маски за лице

Заповед№РД-01-195/10.04.20 за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки

Заповед №РД-01-184/06.04.20 на министъра на здравиопазването за въвеждане на Национална информационна система за борба с COVID-19

Заповед №РД-01-183/06.04.20  на министъра на здравеопазването за временна забрана за влизане на територията на РБ

Заповед № РД-01-169/31.03.20 за промяна на заповед №РД-01-168/30.03.20 на Министъра на здравеопазването

Нова заповед № РД-01-168/30.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за носене на защитни маски

Нова заповед № РД-01-153/25.03.20г. с която се облекчава преминаването през КПП в областвите градове 

Министърът на здравеопазването издаде заповед №РД-01-153/25.03.2020г., с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта се посочва: През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

 • полагане на труд в населеното място;
 • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
 • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
 • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
 • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

 • служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
 • медицински документ;
 • документ за самоличност;
 • декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта. След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

 • на хранителни вериги и аптеки;
 • осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
 • в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
 • на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
 • извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

 Заповед №РД-01-154/26.03.20г. на МЗ за удължаване на срока на въведените противоепидимични мерки до 12.04.20г. включително

Нава декларация-образец от МВР - от 24.03.2020г.-

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.  Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-165/27.03.20г. за изменение на заповед №РД-01-129/16.03.20г. относно задължителна домашна карантина

Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-144/22.03.2020

Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-143/20.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЕВН

 

РЗИ-ПЛОВДИВ - Връзка със сайта

РЗИ -Пловдив, брошура1, брошура2, брошура3

 

Въпроси във връзка с коронавируса, както и сигнали, могат да бъдат подадени на спешния телефон 112.

Министерството на здравеопазването откри телефонна линия, на която граждани и организации могат да задават своите въпроси: 02 807 87 57, която работи денонощно.

Сигнали към Министерство на здравеопазването могат да бъдат подавани на електронен адрес: goreshtalinia@mh.government.bg или на телефони: 02/ 9301 152, 02/ 9301 253, 02/ 9301 259. 

При необходимост от съдействие гражданите могат да се свързват с Министерството на външните работи на денонощните телефони: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085. Ситуационният център предоставя и имейл за връзка: 
crisis@mfa.bg.

 

Подаване на сигнали за неспазване на карантината: РЗИ-Пловдив, тел 032/641 666, 0884 546 177- дежурен епидемиолог, както и органите на МВР.

КАК ДА ПРЕДПАЗИТЕ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ 

НОВО - Алгоритъм за дезинфекция на Националния център по заразни паразитни болести 

Как да презпазите себе си и околните - Министерство на здравеопазването 

Съвети за измиване на ръцете на Регионална здравна инспекция - Пловдив. 

Актуална информация от Министерство на здравеопазването  

Заповед на Министър на здравеопазването - ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ - № РД-01-124/13.03.2020 г.  

РЕШЕНИЕ на областен управител на област Пловдив 

 

ОБРЪЩЕНИЕ - 22.03.2020г.:

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Към настоящия момент няма детайлни правила как ще се прилагат новите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19. Община Перущица може да издава удостоверения за настоящ адрес на живеещите в Перущица и работещи в Пловдив, както и служебни бележки на своите служители. С това се изчерпват възможностите на Общината за издаването на документи.
Няма как Общината да гарантира неотложност в пътуванията на своите съграждани, по каквито и да е поводи.
Пътуването с автобус е сред най-рисковите и моля да се избягва.
Имайте предвид, че ограничителните мерки вече действат и на КПП-тата на областните градове са се образували огромни тапи.
До вторник има гратисен период за всички, които пътуват по работа или неотложна нужда, да се снабдят с необходимите документи, с които ще могат да доказват необходимостта от пътуване.
В тази връзка всички, които живеят в Перущица, но нямат адресна регистрация, могат да дойдат в Общината и да поискат промяна на своя настоящ адрес и издаването на Удостоверение.
Необходимите документи за това са:
- адресна карта за промяна на настоящ адрес /попълва се на място/
- документ за самоличност;
- ксерокопие на документ за собственост на имота;
Ако не сте собственик на имота:
- декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР - не се попълва, ако сте в родство по права линия със собственика на имота или негов съпруг/а;
- декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР - писмено съгласие на собственика на имота, когато заявителят живее във фактическо съпружеско съжителство със собственика на имота.
Документите се подписват лично пред длъжностното лице или от упълномощено лице.
Процедурата отнема около 30 минути.
Промяната на настоящия адрес не изисква смяна на личната карта. На личната карта на всеки е отбелязан постоянният адрес.
За да улесним пътуващите работници и служители, служба ГРАО ще работи с удължено работно време в понеделник и вторник до 18.30 часа.
Община Перущица е готова да реагира своевременно при промяна в обстановката и при наличие на допълнителни правомощия, дадени й от съответните държавни структури, във връзка с въведеното извънредно положение.
Нека бъдем отговорни и спрем излишните и безцелни пътувания!

 

МАРИЯ ВИТОНОВА – ВЪЛКАНОВА

 

Кмет на община Перущица

 Декларация - образец на МВР

 

Обръщение на кмета на община Перущица:

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.
Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и Ваши близки.
Обръщам се към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включи в Кампанията по набиране на доброволци.
Вашето съдействие е нужно за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните хора. Ако се наложи и сте изявили желание да бъдете доброволец ще трябва да разнасяте храна по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост и други.
Вероятно от доброволна помощ ще се нуждаят и българските лекари и медицински персонал.
Ключово за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на нашите населени места, на болниците и здравните пунктове и навсякъде, където има струпване на хора.
Ако сте готов да се включите като доброволец, моля, пишете на следния електронен адрес: perushtitsa_ob@abv.bg или позвънете на телефон: 03143/2786.
Важно е да посочвате Вашите три имена, своите професионални умения и телефон за връзка.
За всеки един от доброволците, който ще бъде ангажиран при възникване на необходимост, ще бъдат осигурени необходимите предпазни средства.
Остава ни надеждата, че отговорността на всеки от жителите на общината и стриктното спазване на предприетите ограничителни мерки ще подпомогнат усилията на всички нас за справяне с трудната ситуация. Въпреки това сме длъжни да бъдем подготвени.
В момент на кризи ние не веднъж сме доказвали, че можем да бъдем единни, да си помагаме взаимно и да се справяме с далеч по-големи рискове и опасности.
Сигурна съм, че с общи усилия, с готовността на всеки да помогне, ще се справим с епидемията, която променя живота на целия свят.
Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия!

Мария Витанова-Вълканова

Кмет на община Перущица

 

 

 ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ПЕРУЩИЦА

 

Заповед №193/12.05.2020  за посещение на музеи на открито и закрито и упражнение на колективни спортове за аматьори

Заповед № 184/05.05.2020г. за отпадане на носене на маски на открито,  разполагане на маси на открито от търговски обекти, индивидуален спорт на открито 

заповед № 174/27.04.20г.за осъществена организация за посещение  на градски парк и прилагане на противоепидимичните мерки

Заповед № 173/27.04.20г. за удължаване срока на носене на защитни маски

Заповед № 151/13.04.2020г. за задължително носене на защитни маски

 Заповед №145/08.04.2020 за удължаване на въведените противоепидимични мерки на територията на общинта в заповедите на кмета

Заповед №143/07.04.2020г. за организация на територията на община Перущица за функционирането на  кооперативният и фермерски пазар с цел опазване на всички участници във веригата  от продавач до купувач

Заповед № 132/26.03.2020г. за удължаване на срока на противоепидимичните мерки и възможнаст за комуникация със ССЕВ
Заповед №127/24.03.2020г. -преустановяване посещения на открити и закрити обществени места, забрана за посещение в хранителни магазини и аптеки  на лица до 60г. възраст в определен часови диапазон

Заповед №111/20.03.20 - изменение на заповед №110/19.03.2020

Заповед №110/19.03.2020 -за правила за отстояние и погребения

- НОВО - Забрана на събирания, съдействие на самотно живеещи хора - Заповед №105/17.03.2020г.   
- Забрана на масови мероприятия - Заповед №89/09.03.2020г.  
- Кризисен щаб на община Перущица - Заповед № 101/13.03.2020г.  
Преустановяване посещението в ДГ и ясли на територията на общината - Заповед № 103/13.03.2020г. 
Заповед във връзка с извънредното положение свързано с COVID-19 - Заповед № 102/13.03.2020г.