Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия от Националния център по заразни паразитни болести

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на обектите с обществено предназначение, във връзка с разпространението на COVID-19, изработена от Националния център по заразни паразитни болести.

17.03.2020