Бюджет

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.07.2022г. публикувано на 5.08.2022г.

Капиталови разходи към 31.07.2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнене на бюджет и СЕС към 30.06.2022г. публикувано на 14.07.2022г.

Месечен отчет закасовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.06.2022г. публикувано на 7.07.2022г.

Капиталови разходи към 30.062022г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.05.2022г. публикувано на 7.06.2022г.

Капиталови разходи към 31.05.2022г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.04.2022г. публикувано на 11.05.2022г.

Капиталови разходи към 30.04.2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.03.2022г. публикувано на 21.04.2022г

Начален бюджет на Община Перущица 2022г. публикувано на 08.04.2022г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджет към 31.03.2022г. публикувано на 8.04.2022г.

Капиталови разходи към 31.03.2022г.

Заповед №76/28.03.2022г. за определяне на формули за разпределение на срествата получени по стандарти за детски градини.публ.28.03.22г.

Проект на бюджет 2022- общи показатели

Отчет на бюджет 2021- общи показатели

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 28.02.2022г. публикувано на 10.03.2022г.

Капиталови разходи  към 28.02.2022г

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.12.2021г. публикувано на 25.02.2022г.

Баланс на община Перущица за 2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.01.2022г. публикувано на 9.01.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.12.2021г. публикувано на 12.01.2022г.

Капиталови разходи към 31.12.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.11.2021г. публикувано на 9.12.2021г.

Капиталови разходи към 30.11.2021г.

Публично представяне на проект за определяне размера на ТБО за 2022г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.10.2021г. публикувано на 9.11.2021г.

Капиталови разходи към 31.10.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2021г.публикувано на 26.10.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2021г. публикувано на 11.10.2021г.

Капиталови разходи към 30.09.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.08.2021г. публикувано на 09.09.2021г.

Капиталови разходи към 31.08.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.07.2021г. публикувано на 16.08.2021г.

Капиталови разходи към 31.07.2021г.

Тримесечен отчет на бюджет и СЕС към 30.06.2021г. публикувано на 21.07.2021г.

Капиталови разходи към 30.06.2021г.

Отчет на бюджет 2020г. презентация общи показатели

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.06.2021г.публикувано на 13.07.2021г.

Отчет за капиталовите разходи 30.06.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.05.2021г.публикувано на 08.06.2021г.

Отчет за капиталовите разходи 31.05.2021г

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.04.2021г.публикувано на 11.05.2021г.

Отчет на капиталови разходи 30.04.2021г. 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение и СЕС към 31.03.2021г.

Отчет за КР към 31.03.2021г.

Баланс към 31.03.2021г.

Приложения към касовото изпълнение и СЕС към 31.03.2021г.

Отчет за касовото изпълнеиние на бюджет и  СЕС към 31.03.2021г.

Бюджет на община Перущиза за 2021г. публикуван на 26.02.2021г.

План на КР на община Перущица за 2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 28.02.2021г.

Отчет на КР към 28.02.2021г.

Баланс на община Перущица за 2020г. публикувано на 23.02.2021г.

Приложение към ГфО 2020Г публикувано на 23.02.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.01.2021г. публикувано на 12.02.2021г.

Заповед  №26 от 5.02.2021г. на кмета на община Перущица за утвърждаване на формули в образование за 2021г.публикувано на 5.02.21

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.12.2020г. публикувано на 5.02.2021г.

Проект на бюджет 2021г. - общи показатели

Отчет за касовото изпълнеине на бюджет и СЕС към 31.12.2020г.публикувано на 15..01.2021г.

Проект на ТБО за 2021г.

Отчет за касовото изпълнеине на бюджет и СЕС към 30.11.2020г. публикувано на 14.12.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.10.2020г. публикувано на 6.11.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2020 публикувано на 22.10.2020г.

Приложения към касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2020г публикувано на 22.10.2020г.

Отчет за касовото изпълнеине на бюджет и СЕС към 30.09.2020г. публикувано на 8.10.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.08.2020г. публикувано на 11.09.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.07.2020г. публикувано на 17.08.2020г.

Тримесен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.06.2020 публикувано на 28.07.2020г.

Приложения към тримесечния отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.06.2020 публикувано на 28.07.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.06.2020 публикувано на 07.07.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.05.2020 публикувано на 08.06.2020г.

Отчет на изпълнение на бюджета   за 2019г. внесен за обсъждане в  общински съвет Перущица публикувано на 14.05.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.04.2020г. публикувано на 08.05.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.03.2020г публикувано на 16.04.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.03.2020г. публикувано на 08.04.2020г.

Справка  за изплатени средства превозвачи  за 2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 29.02.2020г. публикувано на 10.03.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.01.2020г.

Заповед №39 от 31.01.2020г. за разпределение на средствата получени по ЕРС във функция Образование публикуван на 10.02.2020г.

Бюджет 2020г. публикуван 7.02.2020г.

Протокол от публичното обсъждане на бюджет 2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.12.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.12.2019г.

Публично обсъждане на бюджет 2020г.-основни параметри

Проект за определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.11.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.10.2019г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2019г.  

Приложения към тримесечен отчет към 30.09.2019г.  

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.08.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.07.2019г.

Тримесечен касов отчет на бюджет и СЕС към 30.06.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.06.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.05.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.04.2019г.

Тримесечен касов отчет на бюджет и СЕС  към 31.03.2019г.  

Публично представяне на отчет на бюджет 2018г и СЕС- основни параметри

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 28.02.2019г

Тригодишна бюджетна прогноза 2020-2022

Бюджет 2019г.

Баланс 2018г.

Приложение към баланс 2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.01.2019г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.12.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.12.2018г. 

Публично представяне на бюджет 2019г.-основни параметри

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.11.2018г.

Предложение до Общински съвет Перущица за приемане на план-сметка за ТБО за 2019г. и размера на таксата за 2019г.

Представяне на проекта на  план-сметка за ТБО за 2019г.пред обществеността

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.10.2018г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.08.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.07.2018г

Тримесечен отчет за касовото изпълнеине на бюджет и СЕС към 30.06.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.06.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.05.2018г. 

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.04.2018г.  

Обяснителна записка към тримесечното изпълнение на бюджета към 31.03.2018г. 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03. 2018г. 

Материали за публичното обсъждане на отчета на бюджета за 2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.03.2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 28.02.2018г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.12.2017г.

Баланс към 31.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.01.2018г.

Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата,получени по ЕРС във функция Образование за 2018г

Бюджет 2018г.

Натурални показатели по бюджет 2018г.

Отчет за касовото изпълнение на бюждет и СЕС към 31.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.11.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.10.2017г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2017

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2017г.приложения

Одитен доклад  на сметна палата на ГФО на община Перущица за 2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.09.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.08.2017г.

Тригодишна бюджетна  прогноза 2018г-2020г

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 31.07.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.06.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към31.05.2017г

Отчет за касовото изпълнение на бюджет и СЕС към 30.04.2017г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016г

Отчет за изпълнение на СЕС РА за 2016г.

Отчет за изпълнение на СЕС КСФ за 2016г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2016г.

Баланс 2016г

Бюджет 2017г.

Натурални показатели по бюджет 2017г.

Касово изпълнение на бюджет към 31.01.2017г.

Заповед за утвърждаване на формули за разпределяне на средствата,получени по ЕРС във функция Образование за 2017г.

Покана за публично обсъждане на проекто-бюджет 2017г

Проект на бюджет 2017г

Касово изпълнение на бюджет към 30.11.2016г.

Касово изпълнение на бюджет към 31.10.2016г.

Касово изпълнение на бюджет към 30.09.2016г.

Касово изпълнение на бюджет към 31.08.2016г.

Касово изпълнение на бюджет към 31.07.2016г.

Касово изпълнение на бюджет към 30.06.2016г.

Касово изпълнение на бюджет към 31.05.2016г.

Касово изпълнение на бюджет към 30.04.2016г.

Касово изпълнение на бюджет към 31.03.2016г.

Касово изпълнение на бюджет към 28.02.2016г.

Касово изпълнение  на бюджет към 31.01.2016г.

Обяснителна записка по изпълнението на бюджета към 31.12.2015г.

Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.

Отчет на средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2015г.

Отчет на средства от ЕС на бенефициенти на РА към ДФЗ към 31.12.2015г.

Отчет на чужди средства към 31.12.2015г.

Баланс 2015г.

Бюджет 2016

Заповед на кмета  утвърждаване на формула за разпределение на субсидията на Обединени детски заведения за 2016

Покана за публично обсъждане на бюджет 2016

Проект на бюджет 2016

Заповед на кмета за промяна в разпределението на субсидията на ОДЗ към 15.09.2015г

Отчет на бюджет към 30.06.2015г

Файл към отчет на бюджет към 30.06.2015г

Бюджет 2015

Заповед на кмета  утвърждаване на формула за разпределение на субсидията на Обединени детски заведения за 2015

Покана за Публично обсъждане на бюджет 2015

Файл към бюджет 2015

Отчет на бюджет 2014г.

Касово изпълнение на бюджет 2014г.

Предложение за актуализация на бюджет 2014 година на община Перущица

Предложение на бюджет 2014 година на община Перущица

Бюджет за 2014 година

Приложения към решението №5/30.01.2014 г. на ОбС Перущица за приемане на Бюджет 2014