ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

НA ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2020г. община Перущица преминава към банково обслужване в "Банка ДСК" АД, поради което банковите сметки за местни приходи се променят и старите остават да действат до 30.07.2020г. Новите сметки ще бъдат обявени след откриването им в "Банка ДСК" АД.

29.07.2020