Върнати Решения от 2016 година

Писмо от Областен управител Дата на писмо Документи
Връщане за ново обсъждане на Решение № 84, взето с Протокол №16 от 24.10.2016г. 04.11.2016 PDF icon писмо
Връщане за ново обсъждане на Решение №54, взето с Протокол №11 от 25.07.2016 г. 04.08.2016 PDF icon Писмо
Връщане за ново обсъждане на Решение № 45, взето с Протокол № 8 от 30.05.2016 г. 09.06.2016 PDF icon писмо
Връщане за ново обсъждане на Решение № 37 и Решение № 38, взети с Протокол № 6 от 21.04.2016 г. 03.05.2016 PDF icon писмо
Връщане за ново обсъждане на Решение № 12, взето с Протокол № 3 от 24.02.2016 г. 08.03.2016 PDF icon писмо
Връщане за ново обсъждане на Решение № 1, взето с Протокол № 1 от 25.01.2016 г. 03.02.2016 PDF icon писмо