Върнати Решения от 2018 година

Писмо от Областен управител Дата на писмо Документи
Връщане за ново обсъждане на Решение №63 и Решение №65, приети с Протокол №9/28.06.2018г. 03.07.2018 PDF icon Писмо
Връщане за ново обсъждане на Решение № 53, взето с Протокол № 7/28.05.2018г. 06.06.2018 PDF icon Писмо
Връщане за ново обсъждане на Решение №16 и Решение №23, взети с Протокол №3/26.03.2018г. 10.04.2018 PDF icon Писмо