Върнати Решения от 2018 година

Писмо от Областен управител Дата на писмо Документи
Връщане за ново обсъждане на Решение №16 и Решение №23, взети с Протокол №3/26.03.2018г. 10.04.2018 PDF icon Писмо