Върнати Решения от 2020 година

Писмо от Областен управител Дата на писмо Документи
Връщане за ново обсъждане на Решение № 83, взето с Протокол № 12 от 17.12.2020г. 23.12.2020 PDF icon Писмо.pdf