Детска градина „Радост“

Детска градина „Радост“ е създадена през 1976 г. В нея се отглеждат 115 деца, в 4 групи на възраст от 3 до 7 години и 1 яслена група. За децата от 10 месеца до 3 години, които не посещават детското заведение се приготвя храна в детска млечна кухня.
ДГ ‚Радост“разполага с физкултурен салон, музикален кабинет, функционално обзаведени занимални и спални помещения. Детската градина се издига в центъра на града между вековна разстителност и екзотично присъствие на редки видове храсти и дървета.
От тук можете да изтеглите заявление за записване, както и заявление за изплозване услугите на млечната кухня.

Директор: Атанаска Начева

Контакти: гр. Перущица, ул. Спас Гълъбов“ №1, тел.: 03143/2297; 0888/504769

30.01.2020
Документ: