Детски градини

На територията на община Перущица работят две обединени детски заведения.

Детска градина „Тракийче”

ДГ „Тракийче” е открито през 1987 г. Нейните просторни слънчеви занимални са за 4 групи деца от 3 до 7 г. и една яслена група от 10 месеца до 3 години. 138 деца спортуват в голям физкултурен салон, а своите музикални и танцови способности развиват в специално обзаведен музикален кабинет. Дворът е отлично поддържан, с обособени кътове за игра за всяка възрастова група.В помощ на младите родители, за  децата от 10 месеца до 3 години,  се приготвя храна в детска млечна кухня.

И.Д. Директор: Мария Джингарова

Адрес: гр. Перущица, ул. „Христо Ботев„ № 4 , Тел: 03143/2328, GSM:  0878/19 60 10

 

 

 

Детска градина „Радост”

ДГ „ Радост” е създадено през 1976 г. В него се отглеждат 148 деца в 4 групи на възраст от 3 до 7 години и 1 яслена група. За децата от 10 месеца до 3 години, които не посещават детското заведение, се приготвя храна в детска млечна кухня. ДГ „Радост”  разполага с физкултурен салон, музикален кабинет, функционално обзаведени занимални и спални помещения. Детското заведение се издига в центъра на града между вековна растителност и екзотично присъствие на редки видове храсти и дървета. 

И.Д. Директор: Атанаска Начева

Адрес: гр. Перущица, ул. „ Спас Гълъбов” № 1 ,Тел. : 03143/2297, GSM: 0876/32 23 74