Дневен ред на заседанията

Вид Дата и час на заседание Документи
Първо редовно заседание 16.01.2015 15:00 Microsoft Office document icon Покана
Петнадесето редовно заседание 17.12.2014 14:00 Microsoft Office document icon Покана
Четиринадесето редовно заседание 24.11.2014 16:00 Microsoft Office document icon Покана
Тринадесето редовно заседание 27.10.2014 15:00 Microsoft Office document icon Покана
Дванадесето редовно заседание 29.09.2014 15:00 Microsoft Office document icon Покана
Единадесето извънредно заседание 15.09.2014 17:30 Microsoft Office document icon Покана
Десето редовно заседание 25.08.2014 10:30 Microsoft Office document icon Покана
Девето редовно заседание 14.07.2014 15:00 Microsoft Office document icon Покана
Осмо редовно заседание 23.06.2014 15:00 Microsoft Office document icon Покана
Седмо редовно заседание 26.05.2014 15:00 Microsoft Office document icon Покана

Страници