Достъп до информация

Достъп до обществена информация от община Перущица се осъществява съгласно от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.
Заявления за достъп до информация се приемат в ЦАО  /гише деловодството/ на община Перущица.
Работно време: от 08:00 часа до 17:00 часа.
Гр. Перущица, 4225
Ул. „Отец Паисий”№2,
Телефонна централа: 03143 /27-86; Факс: 03143/22-53

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 
Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в община Перущица- утвърдени със заповед №273/23.07.2020

Банкова сметка за заплащане на разходите по предоставяне на информация по ЗДОИ.
Банкова сметка 
BG24TSA93008416969600
Код за вид плащане 447000
Bic STSABGSF
БАНКА ДСК КЛОН СТАМБОЛИЙСКИ

Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.  
Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.  

 Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2019г.

Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2020г.

Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2021г.