Достъп до информация

Достъп до обществена информация от община Перущица се осъществява съгласно от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.
Заявления за достъп до информация се приемат в деловодството във фронт офиса на община Перущица.
Работно време: от 08:00 часа до 17:00 часа.
Гр. Перущица, 4225
Ул. „Отец Паисий”№2,
Телефонна централа: 03143 /27-86; Факс: 03143/22-53

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 
Заповед по закона за Достъп до информация

Банкова сметка за заплащане на разходите по предоставяне на информация по ЗДОИ.
Банкова сметка 
BG59FINV91508416969685
Код за вид плащане 447000
Bic FINVBGSF
Първа инвестиционна банка АД

Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.  
Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.  

 Регистър на заявления за достъп до обществена информация за 2019г.