До всички собственици на земеделска и горска техника

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички собственици на земеделска и горска техника

 

На основание чл.16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 3/03.02.2016г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, в община Перущица  ще се извърши Годишен технически преглед на земеделска и горска техника, съгласно приложения график:

 

Дата

Община

Населено място, фирма

Място на ГТП/контрола/

Време на провеждане

Служител на РС на КТИ

 

06.02.2020г.

/четвъртък/

 

Перущица

 

Перущица

База на

ПГЛВ „Хр. Ботев”

 

10.00 –12.00ч.

Гюлеметов

Узунова

Димова

      

На прегледа машините да се представят технически изправни, съгласно изискванията и в добър външен вид. Собствениците да носят следните документи:

-        

регистрационно свидетелство и талон за годишен технически преглед;

-        

за тракторите и ремаркетата платена застраховка „Гражданска отговорност”;

-        

документ за правоспособност и лична карта.

За неявяване ще се налагат принудителни административни мерки по чл.18 от ЗРК на ЗГТ и ще се налагат административни наказания по чл. 20 от ЗРК на ЗГТ.

 

14.01.2020