Завишено съдържание на хлор в питейната вода

Във връзка с получено уведомление от ВиК-Пловдив, район Кричим, информираме гражданите на Община Перущица, че във връзка с провеждане на планувана профилактика на ВиК мрежи за срок от 24 часа считано от:

на 05.09.2018г. /сряда/

в питейната вода ще има завишено съдържание на хлор в допустимите норми.

04.09.2018