Заповед на Кмета №246/29.06.2020г. относно ЗАБРАНЯВАНЕ ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други в община Перущица

29.06.2020