ЗАПОВЕД № ПО-09-526/05.08.2019г.

Относно назначаване на комисия по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

07.08.2019
Документ: