Заповед № РД-01-124/13.03.20г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка

13.03.2020