ЗАПОВЕД № РД-09-1023 ОТ 15.12.2020Г НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ