Заповед № 103/13.03.2020г. на Кмета на община Перущица за преустановяване посещението в ДГ и ясли на територията на общината

13.03.2020
Документ: