ЗАПОВЕД № 325/18.11.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

     Заповед № 325/18.11.2019г. за отмяна на Заповед № 307/23.10.2019г. за търг с явно наддаване, за отдаване под наем на 3 броя терени за поставяне на преместваеми търговски съоръжения/павилиони/.

18.11.2019
Документ: