Заповед № 40 от 03.02.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за горите.

03.02.2020
Документ: