Заповед №28, относно паша в горските територии

01.02.2018
Документ: