Заповед №89/09.03.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-01-118/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, одобрените допълнителни мерки относно заболяването COVID-19 в България, приети на извънредно заседание на Минисерски съвет на 08.03.2020г. с цел предприемане мерки за превенция.

09.03.2020
Документ: