Заповед №105/17.03.2020г. относно забрана събирания, съдействие на самотно живеещи хора и други

Със заповед на кмета на Община Перущица се въвеждат следните промени (вижте пълния текст в прикачения файл):

I. Преустановяване на работата на млечните кухни,

II. При необходимост от доставка на храни на самотно живеещи хора, да се обаждат на телефон - 03143 27 86 от 8,30 до 16,30 часа. или на perushtitsa_ob@abv.bg .

III. Ежедневна дезинфекция,

IV. Да се преустановане на събиранията на деца и родители на детските площадки, фитнеси на открито и публични места. Дистанция не по малко от 1,5 метра.

Вижте пълния текст на заповедта в прикачения файл.

 

17.03.2020
Документ: