ЗАПОВЕД

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на община Перущица и Предложение с вх. № 2584/19.12.2018г. от Районна прокуратура - гр. Пловдив.

09.01.2019
Документ: