ЗАПОВЕД

Заповед № 46/06.02.2019г. за забрана пашата на животни в горски територии - държавна собственост.

06.02.2019