Здравни дейности

Здравеопазването в община Перущица е приведено в съответствие със законовите изисквания и здравната реформа. Организираное само в едно направление - лечебни заведения за доболнична помощ, която се осъществява от: пет практикуващи лекари, шест стоматологични практики и лаборатория за медицински изследвания.

В град Перущица работят следните здравни специалисти: 

Лекари:

АИППМП ”АиГ Медика-Д-р Буков” ЕООД
„Хигия 2АГППМП„ ООД – д-р Митовска
ЕТ ”Медикус д-р Цвятко Димитров” АПМПИП
ЕТ „Д-р Иван Маринов” АИМПИП
ЕТ „Русилена  д-р Атанас Насков” АИППМП-ОМ

АГ кабинет „Д-р Румен Симеонов”

 

Зъболекари:

д-р Здравка Димитрова Кафеджиева

ЕТ „д-р Данка Петковска” АИППСП

ЕТ „д-р Страхил Шапков” АИППСП

„Карова – АИПППДМ” ЕООД

ЕТ ”Д-р Мария Иванова–АИПППДМ”

ЕТ ”Д-р Филип Иванов-АИПППДМ”

 

Медицинска лаборатория:

"МИЛАБ"

  

Аптеки:

ЕТ „Деница – Милка Букова”

ЕТ „Хигия- Георги Арабаджиев”

„Алтея 52” ЕООД