З А П О В Е Д – П Р Е П И С № 1 /02.01.2020 г.

Във връзка с предстоящи празници: „Йорданов ден”, „Иванов ден”, „Атанасов ден”, обичаят "Къпанки", „Трифон Зарезан”  и следващи национални и регионални празници традиционно отбелязвани от населението на гр. Перущица на площад „27 Априлий” и прилежащите улици.

02.01.2020
Документ: