Избори за президент и вицепрезидент на РБ и Национален референдум

СЪОБЩЕНИЯ

Важно за гражданите на община Перущица:

Със Заповед №200/12.09.2016г , Кметът на община Перущица образува, утвърждава номерация, обхват и адрес на избирателните секции.Новото се сътои в следното:

При изборите за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум 2016г. в сградата на общината на ул. "Иван Кепов"-Дирекция "Социално подпомагане " няма да има секция. Тази секция ще се измести в Младежки дом - Перущица. Ще има открита още една секция в ОУ "Петър Бонев".

 

Съобщение - покана за участие в провеждане на консултации за съставите на СИК за избори за президент и вицепрезидент на РБ и национален референдум

Справки в избирателни списъци чрез сайт на ГРАО

Информационен лист за провеждане на национален референдум на 06.11.2016г.  

 

СПИСЪЦИ

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на 13.11.2016г.

Списък на заличените лица при провеждане на национален референдум

Списък на заличените лица в избори за президент и вицепрезидент на РБ

Избирателен списък за гласуване в избири за президент и вицепрезидент на РБ на 06.11.2016г.

Избирателен списък за гласуване при провеждане на Национален референдум на 06.11.2016г.

 

 

ЗАПОВЕДИ

Заповед за провеждане на мероприятия

Определяне на секция за гласуване на избиратели с увреждания по чл.10 от ИК

Образуване, утвръждаване номерация, обхват и адрес на избирателни секции

Заповед № 205/20.09.16 за образуване , утвърждаване, номерация , обхват и адрес на избирателни секции

Заповед № 207/21.09.2016г. за места за обявяване на предварителните избирателни списъци

Заповед №208/21.09.2016г. за публикуване на предварителни избирателни списъци

Заповед №219/05.10.2019г. за места за поставяне на агитационни материали

 

 

РЕШЕНИЯ