Изнесени приемни дни за информиране на земеделските стопани - НОВ ГРАФИК

Териториалният областен офис - гр. Пловдив към Национална служба за съвети в земеделието, организира изнесени приемни дни в област Пловдив, на които земеделските стопани могат да получат специализирани съвети, актуална информация за кндидатстване по схеми от директни плащания и по мерки и подмерки от ПРСР 2014 - 2020 г.

Приемната в гр. Перущица е на 4.07.2018 г. от 13:00 до 15:00 ч. в Сградата на читалището.

Повече информация може да получите на следните телефони: 032 626 756, 0887 636 782, 0889 609 199, 0885 831 875;

19.06.2018
Документ: