Изплащане на парична помощ във връзка с доброволно клане на прасета по отношение заболяването Африканска чума по свинете

12.09.2019
Документ: