Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета 2018 година

Заповед относно Номер на заповед Дата на заповедта Документ
ЗАПОВЕД относно упълномощаване на Заместник-кмет пред РДВР 241 27.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_122102.pdf
ЗАПОВЕД относно конкурс за длъжността "Главен инженер" в община Перущица 240 27.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_122102.pdf
ЗАПОВЕД относно назначване на комисия 239 26.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_122222.pdf
ЗАПОВЕД относно заповед за заместване на Главен архитект 238 23.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_122017.pdf
ЗАПОВЕД относно месечен лимит на мобилни услуги 237 23.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121940.pdf
ЗАПОВЕД относно замерване на разходна норма на многофункционална комунална машина НАКО 236 23.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121902.pdf
ЗАПОВЕД относно назначаване на екип за управление по проект "Топъл обяд" 235 23.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121824.pdf
ЗАПОВЕД относно назначаване на комисия 234 19.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_121745.pdf
ЗАПОВЕД относно нов административен адрес в община Перущица 233 15.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_122852.pdf
ЗАПОВЕД относно конкурс за длъжността "Главен инженер" в община Перущица 232 13.11.2018 PDF icon Scan2018-11-27_122654.pdf

Страници