Индивидуални административни актове в изпълнение на правомощията на кмета 2019 година

Заповед относно Номер на заповед Дата на заповедта Документ
Заповед относно загробване на умрели и принудително убити животни 231/31.07.2019г. 31.07.2019 PDF icon Заповед загробване.pdf
Заповед по чл.99б от ЗГР 182 11.06.2019 PDF icon Заповед
Заповед относно списък на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в общинска администрация - гр. Перущица, подлежаща на класификация като служебна тайна, съгл.чл. 21, ал. 1 от ППЗЗКИ. 175 05.06.2019 PDF icon Заповед ДОИ.pdf
ЗАПОВЕД относно назначаване на комисия за пожарна безопасност 173 29.05.2019 PDF icon Заповед 173.pdf
Заповед за процедура за публичен търг с явно наддаване 170 23.05.2019 PDF icon Заповед
Заповед за организацията, безопасността на движение във връзка с честванията на 143 години от "Априлската епопея" 149 03.05.2019 PDF icon Заповед
Заповед относно честванията на 143-та годишнина от "Априлската епопея" в община Перущица 149 03.05.2019 PDF icon zapoved.pdf
Заповед за назначаване на общинска комисия по водноспасителна дейност 130 25.04.2019 PDF icon Заповед
Спазване на противопожарни правила през пожароопасен сезон 98 27.03.2019 PDF icon Заповед
Вещи - общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане 93 25.03.2019 PDF icon Заповед

Страници