ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА 27.02.2018 г.

Информационна среща

на тема „Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове

(ЕСИФ) през 2018 г.“

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГР. ПЕРУЩИЦА,

 

Областен информационен център – Пловдив, Ви кани на среща на тема „Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през 2018 г.“, която ще се състои на 27.02.2018 г. (вторник) от 11:30 часа в залата на ОбС – Перущица в сградата на Община Перущица, гр. Перущица.

По време на информационното събитие, експертите на ОИЦ-Пловдив ще разясняват подробности от отворените и предстоящи подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), процедури от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и други възможности за кандидатстване с проекти през настоящата година.

След информационния панел, програмата предвижда време за въпроси, дискусия и кетъринг.

 

Очакваме ви!

31.01.2018