Информация за изпълнението на проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“

28.06.2019