Йордан Тодоров Тенов

Удостоен посмъртно със звание „Почетен гражданин на Перущица” с решение № 39 на Общински съвет, протокол № 3 / 27.03.2001 г.

Роден на 21.11.1930 г. в Перущица. Завършва специалността „машиностроене” в Техническия университет-Будапеща, Унгария. Работи във Вагонния завод в гр. Дряново, в ЖП Завод в София и в различни ведомства. През 60-те и 70-те години на XXвек заема длъжностите  : заместник министър на промишлеността, Секретар на стопанския съвет към МС на Р. България и в Министерството на външните работи. Търговски представител е в Унгария и в Москва. С активното му съдействие са построени Апаратурен завод и разширение на Винзавод в Перущица, сградата на поликлиниката и други промишлени обекти в града. 

Починал на 24.05.2000 г.