Консултации и обслужване на граждани по административни услуги, свързани с териториално и селищно устройство, ще се извършват всеки Четвъртък

Община Перущица ще извършва консултации и обслужване на граждани по административни услуги, свързани с териториално и селищно устройство, всеки Четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч., в стая №5, на 3-ти етаж, в административната сграда на общината. Консултациите ще се извършват от гл. инженер, гл. архитект и инженер кадастър и регулация.

21.05.2020