Контакти

Телефонна централа: 03143 /27-86; Факс: 03143/22-53, e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg

Адрес на общинската администрация:  Гр. Перущица, 4225, ул. „Отец Паисий” №2 

Работно време:              Фронт офис   - от 8 до 17 часа (без почивка)   

Приемно време Кмет:   Сряда от 14 до 17 часа (с предварително записан час на телефон 03143/2786)

Длъжност Име, фамилияЕтаж/ стаяТелефонМобилен телефон
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
1.К М Е ТРади МинчевІІІ / 103143/2786
2.Зам.-кмет Венета ПаеваІІІ / 3Вътр. 1030877058803
3.Зам.-кметЙордан ТилевІІІ / 14Вътр. 1150877540777
4.Секретар
5.Финансов контрольорШенка РупчеваІІІ/ 10Вътр. 1080884496039
ДИРЕКЦИЯ ”БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
1.Директор на дирекцияМагдалена БожковаІІІ / 9Вътр. 1040889791779
2.ЮрисконсултКостадин ТоновІІІ/ 12Вътр. 1120882064670
3. Старши счетоводителНиколина БогоеваІІІ / 6Вътр. 106
4. Старши счетоводителСтоянка КовачеваІІІ / 6Вътр. 106
5.Главен експерт ПриходиЛюбомира ЕневаІ / фронт офисВътр. 116
6.Главен инспектор Местни данъци и таксиСаша Латева-БоневаІ / фронт офисВътр. 116
7.Главен експерт Човешки ресурсиТаня АнтоноваІІІ / 9Вътр. 1050877259059
8.Главен специалист Административно обслужванеСтоянка ТодорчеваІ / фронт офисВътр. 116
9. Главен специалист Гражданска регистрация и административно обслужванеЛидия ПановаІІІ / 2Вътр. 1070884447884
10.Главен специалист кабинет - кмет и ОбСКристина КосеваІІІ / 103143/27860882946079
ДИРЕКЦИЯ ”СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, Европейски проекти”
1. Директор на дирекцияинж. Краснойка КушеваІІІ/3Вътр. 1040878258855
2.Главен архитект
3. Главен инженер инж. Елена МряноваІІІ/5Вътр. 1100879552881
4.Специалист
5.Главен специалист СтроителствоЙордан ВитановІІІ/5Вътр. 1100887449041
6.Специалист ЕПДеница ТонковаІІІ/11Вътр. 109
7.Главен експерт Общинска собственост Жана СтояноваІІІ/5Вътр. 1100884496032
8. Главен експерт Екология и земеделиеВиолета КосеваІІІ/10Вътр. 108
9. Главен експерт Европейски политикиСветла КирчеваІІІ/11Вътр. 1090882946331
10.Главен експерт Европейски политики
11.Главен експерт Хуманитарни дейностиПавлина Попова-КираченаІІІ/10Вътр. 1080884496033
12.Главен експерт Сигурност на информациятаИван ВитановІІІ/2Вътр. 1070889487704
13.Изпълнител Домакин/куриерВилия ТошковаІ / фронт офисВътр. 116
14.Mладши специалистНиколина ЛозенаIII/5вътр. 110
Отбранително-мобилизационна подготовка Денонощна охранаІ03143/2391