Контакти

Телефонна централа: 03143 /27-86; Факс: 03143/22-53, e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg

 

Телефон на Местни данъци и такси и Деловодство: 03143/22-52, 0888/ 49 69 54

 

Адрес на общинската администрация:  Гр. Перущица, 4225, ул. „Отец Паисий” №2 

Работно време:              Фронт офис   - от 8 до 17 часа (без почивка)   

 

Длъжност Име, фамилияЕтаж/ стаяТелефонМобилен телефон
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
1.К М Е ТМария Витанова - ВълкановаІІІ / 103143/2786
2.Зам.-кметКостадин ТоновІІІ /3Вътр. 1030895634504
3.Секретаринж. Краснойка КушеваІІІ /4Вътр.1040878258855
4.Финансов контрольорШенка РупчеваІІІ/10Вътр. 1080884496039
ДИРЕКЦИЯ ”БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
1.Директор на дирекцияМагдалена БожковаІІІ / 4Вътр. 1040889791779
2.ЮрисконсултАнгел ЛевашкиІІІ/ 12Вътр. 112
3. Старши счетоводителНиколина БогоеваІІІ / 6Вътр. 1060878258856
4. Старши счетоводителКалина ТасковаІІІ / 6Вътр. 106
5.Главен експерт ПриходиРадост КършалиеваІ 03143/2252 0888496954
6.Главен инспектор Местни данъци и таксиСтефка КъневаІ 03143/2252 0888496954
7.Главен експерт Човешки ресурсиТаня АнтоноваІІІ / 9Вътр. 105
8.Главен експерт Стопански дейностиЛюбомира ЕневаІІІ/9Вътр. 105
9.Главен специалист Административно обслужванеСтоянка ТодорчеваІ 03143/2252 0888496954
10. Главен специалист Гражданска регистрация и административно обслужванеЛидия ПановаІІІ / 2Вътр. 1070884447884
11.Главен специалист кабинет - кмет и ОбСЛилия ТенчеваІІІ / 103143/27860877259059
ДИРЕКЦИЯ ”СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, Европейски проекти”
1. Директор на дирекцияСветла КирчеваІІІ/11Вътр. 1090882946331
2.Главен архитектАрх. Цветанка ИлиеваІІІ/5Вътр. 110
3. Главен инженер Анастасия Мундева-БакаловаІІІ/5Вътр. 1100879552881
4.СпециалистНиколина ЛозенаIII/5Вътр. 110
5.Главен специалист Строителство
6.Специалист ЕПЙоана СокероваІІІ/11Вътр. 109
7.Главен експерт Общинска собственост Жана СтояноваІІІ/5Вътр. 1100884496032
8. Главен експерт Екология и земеделиеВиолета КосеваІІІ/10Вътр. 1080884496025
9. Главен експерт Европейски политикиКристина ЧорбаджийскаІІІ/11Вътр. 1090882946079
10.Главен експерт Европейски политикиИва АтанасоваІІІ/11Вътр. 109
11.Главен експерт Хуманитарни дейностиРадка МаршавелскаІІІ/10Вътр. 1080882946050
12.Главен експерт Сигурност на информациятаЙордан КръстеновІІІ/2Вътр. 1070882064670
13.Изпълнител Домакин/куриерВилия ТошковаІ 03143/2252 0888496954
Отбранително-мобилизационна подготовка Денонощна охранаІ03143/2391