Контакти на ОПУ-Пловдив

Уважаеми Граждани,

във връзка с безопасната експлоатация на републиканските пътища на територията на област Пловдив,

Ви предоставяме актуални контакти с Областно Пътно Управление - Пловдив:

тел. 0885 444 007 и 032 278 022;

официална електронна поща на ОУП-Пловдив: opu_plovdiv@api.bg

08.10.2019