Крепостта „Перистица“

Намира се в непосредствена близост до някогашния манастир „Свети Тодор”. По всяка вероятност крепостта е строена от византийския император Юстиниян I (527 – 565 г.). За първи път името й се споменава през XIII век и се свързва с управлението на българския цар Михаил II Асен. Перистица се споменава и през 1344 година, когато крепостта била преотстъпена от византийците на българския цар Иван Александър.

Крепостта Перистица се издига върху висок, скалист, естествено недостъпен връх. В скалистата част на крепостта били изкопани дълбоки резервоари за вода. В западната й част още личат стъпалата от стълбището, което отвеждало до върха на крепостта.