Нарушено водоподаване на 10.10.2019г.

Уведомяваме гражданите на гр.Перущица,

че на 10.10.2019г. (четвъртък) от 09:00ч. до 12:00ч.

ще бъде спряно ел. захранване на помпена станция №1 (Пастуша),

поради, което ще бъде нарушено водоподаването.

09.10.2019