на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Перущица

Дата на публикуване: 
18.11.2020
Документ: