Новини

ОБЯВЛЕНИЕ
18.10.2017
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
12.10.2017

В Деня на българската община – 12 октомври, ученици бяха посрещнати без записан приемен час от председателя на Общински съвет - Перущица Иван Муров, кмета на община Перущица Ради Минчев и от общинска администрация. Вратите на общината са винаги отворени в услуга на гражданите, но днес членовете на Училищния ученически съвет от ОУ „Петър Бонев“ гр. Перущица имаха възможност да „седнат в стола на кмета“, да посетят кабинетите, фронт офиса в сградата и да разговарят със служителите.

СЪОБЩЕНИЕ
05.10.2017

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава, че в бр. 79 от 03.10.2017 г. на Държавен вестник е обнародвано Решение №55, взето с Протокол №11/28.08.2017 г. на Общински съвет - Перущица за одобряване на : „ Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУР) за ново урбанизирана територия в обхвата на устройствена зона Смфп, съгласно ОУП на Община Перущица, одобрен с Решение №83, взето с Протокол №9/31.08.2015 г. на Общински съвет Перущица „СЕВЕРОЗАПАДНА ДЪГА НА ОКОЛОВРЪСТНА УЛИЦА – ЧАСТ – ДО ВКЛЮЧВАНЕ В УЛ.“ЧЕРНИ ВРЪХ“ , земл. на гр.

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. септември 2017 г.
05.10.2017

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
21.09.2017

Каним гражданите и гостите на Перущица да посетят изложбата

по повод

ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ - 22 СЕПТЕМВРИ

 

 Даново училище, зала втори етаж

От 22 септември до 30 септември 2017 г.

От 9,30 ч. до 16,30 ч.

ОБЯВА
20.09.2017

Съобщение до гражданите на Община Перущица
19.09.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Ред на провеждане на поливен сезон 2017г.
14.09.2017
Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. август 2017 г.
05.09.2017

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
04.09.2017

Страници