Новини

Служебно съобщение за изменение на ПУП-ИПРЗ
02.04.2020
Служебно съобщение "Основен ремонт и благоустрояване на Историческа църква-паметник"
25.03.2020
Заповед №105/17.03.2020г. относно забрана събирания, съдействие на самотно живеещи хора и други
17.03.2020

Със заповед на кмета на Община Перущица се въвеждат следните промени (вижте пълния текст в прикачения файл):

I. Преустановяване на работата на млечните кухни,

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия от Националния център по заразни паразитни болести
17.03.2020

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на обектите с обществено предназначение, във връзка с разпространението на COVID-19, изработена от Националния център по заразни паразитни болести.

Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект
16.03.2020
Заповед № 102/13.03.2020г. на Кмета на община Перущица във връзка с извънредното положение свързано с COVID-19
13.03.2020
Заповед № 103/13.03.2020г. на Кмета на община Перущица за преустановяване посещението в ДГ и ясли на територията на общината
13.03.2020
Заповед № РД-01-124/13.03.20г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка
13.03.2020
Заповед № 101/13.03.2020г. на Кмета на община Перущица за създаване на Общински кризисен щаб във връзка с разпространението на COVID-19
13.03.2020
Заповед №93/10.03.2020г.
10.03.2020

Обявявам от дата 12.03.2020г. до 13.03.2020г. включително преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на Община Перущица, като въведените противоепидемични мерки остават в сила.

Страници