Новини

График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37В, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018г.
16.08.2017
ОБЯВА ОТ ОСЗ - САМБОЛИЙСКИ
16.08.2017

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72Б, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2017 - 2018 ГОДИНА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.08.2017 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОСЗ-СТАМБОЛИЙСКИ, УЛ. "ОСМИ МАРТ" №3, ЕТ.3, СТ.5.

Заплащане на местните данъци и такси чрез ПОС устройство
14.08.2017

От месец август 2017г. гражданите на Община Перущица могат да заплащат местните данъци и такси чрез терминално устройство ПОС на гише във фронт офиса.

СЪОБЩЕНИЕ
11.08.2017

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЯВА
10.08.2017
БЕЗПЛАТНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ
09.08.2017

Детска лятна арт академия“ в Перущица събра над 40 деца на възраст от 5 до 14 г. Ръководителят Деница Чавдарова сподели, че в приятната творческа атмосфера, с музикално оформление, децата са изградили художествени умения по композиция, конструкция, цветоусещане, овладяване на натурата, плакати, развитие на абстрактната мисъл. Използвана е смесена техника при проектирането на идеята и скицирането - сухи пастели, моливи и флумастери, а изпълнението се състои в изписване на керамични изделия.

СЪОБЩЕНИЕ
07.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ
07.08.2017

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците

 

          Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗУО, РАЗРЕШЕНИЕ за дейности с отпадъци № 09-ДО-1120-00 от 31.07.2017г., на фирма „ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД, с Управител: Любомир Димитров Апостолов, гр. София, ул. „Елов дол“ № 1.

ОБЛАСТЕН СЪБОР НА ВИЛНА ЗОНА „ВЪРХОВРЪХ”
07.08.2017

По традиция в първата събота на месец август се проведе Областен събор „Върховръх – 2017 г.”. За петнадесети път Туристическо дружество „Върховръх“ гр. Перущица, със съдействието на община Родопи и община Перущица, организира народно веселие сред красивата природа на вилна зона Върховръх, с. Скобелево. Над 150 участници от вокални и танцови състави от Казанлък, Ръжево Конаре, Стамболийски, Кадиево, Дуванлии, Пазарджик и Перущица огласиха Родопа планина с народни, стари градски, естрадни песни, стихове за родината, извиха кръшни български хора.

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. юли 2017 г.
04.08.2017

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Страници