Новини

Обява за публичен търг с явно наддаване
13.09.2019

 

О Б Я В А

Изплащане на парична помощ във връзка с доброволно клане на прасета по отношение заболяването Африканска чума по свинете
12.09.2019
Профилактични прегледи за Остеопороза
12.09.2019

В град Перущица ще дойде: д-р Пламен Луканов, ревматолог – специалист с нов апарат - американски остеометър с високо качество. Консултация и препоръки за профилактика, консултация за ставни проблеми и изследване на костна плътност ще струват между 10 и 15лв.

След записването на телефон: 0895757228 или лично в общината при Радка Маршавелска ще се определят часове за посещението при доктора.

Може да се обърнете и към д-р Луканов на телефон: 02/ 8517257 и GSM - 0887256215

СЪОБЩЕНИЕ
10.09.2019

Уважаеми дами и господа,

      Във връзка с обществена поръчка на Министерство на туризма е открита процедура за „Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с шест обособени позиции.

Възможност за заплащане на данъци през ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ
05.09.2019

Местните данъци и такси към община Перущица вече могат да се заплащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН на физическите лица или БУЛСТАТ на фирмите. Услугата може да се използва от 5 септември 2019 година.

Рушители на Културна изложба
04.09.2019

Уважаеми Граждани,

Информираме Ви, че тази нощ рушители на Перущица са изкъртили таблата на Културната изложба на Централен площад "27-ми Априлий".

СЪОБЩЕНИЕ
04.09.2019

На 18.09.2019г. в Община Перущица в ТИЦ от 09.30ч. до 16.30ч. мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив отново ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия.

ОБЯВА
29.08.2019

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СТАМБОЛИЙСКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

РЕГИСТЪРА И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ- СТАМБОЛИЙСКИ.

Кампания "Да изчистим България Заедно"
27.08.2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 14 септември 2019 г. община Перущица ще се включи в най-мащабната доброволческа акция в България – „Да изчистим България заедно“.Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване, най-голямата гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2019.

Писмо "Водоснабдяване и канализация" ЕООД
27.08.2019

Уважаеми съграждани,

Представям за сведение писмото на ВиК ЕООД по мой сигнал за проблемите с водоснабдяването в града ни, с което дружеството уведомява за предприети от същото мерки по обследване на проблема и отстраняване на авариите.

С уважение,

Кмет Ради Минчев

Страници