Новини

8000 години история и 50 години град Перущица
07.05.2019

Перущенци почитат и паметта на Боян Петров

Списък за допуснати кандидати до конкурс за длъжността "Главен архитект"
03.05.2019

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен архитект“
в община Перущица

Въз основа на протокол № 1 от 03.05.2019 год, Комисията , назначена със
Заповед № 150 от 1.05.2019 г. на кмета на община Перущица, съгласно решението,
взето с горния протокол, изготви настоящия списък на допуснатите и недопуснати
кандидати за заемане на длъжността „Главен архитект” в община Перущица, както
следва :
І. Допуска до конкурс следните кандидати:

Шествие в Община Перущица
03.05.2019

На 04.05.2019г. от 12:00 часа

на площад "27-ми Априлий"

Община Перущица организира шествие

със седемдесет метрово знаме на Република България

Служебно съобщение
02.05.2019

Вх. № ТСУ-184-/2/02.05.2019г.

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ГР. ПЕРУЩИЦА

С Л У Ж Е Б Н О     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Международно изложение културен туризъм
25.04.2019

Община Перущица взе участие в XVI Международно изложение културен туризъм в гр. Велико Търново на 18-20 април 2019г.

Заповед по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"
24.04.2019
Великденски базар в Перущица
23.04.2019

Благотворителен великденски базар в град Перущица се откри на 22 април 2019 година на площад "27-ми Априлий". В базара взеха участие представители на: детска градина "Радост", детска градина "Тракийче", училище "Петър Бонев", гимназия "Христо Ботев" и читалище "Просвета - 1862" - град Перущица. 

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
23.04.2019

ИЗХ. № ТСУ-24-/1/23.04.2019Г

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

Служебно съобщение от ТП ДЛС-Тракия"
16.04.2019

Относно: Предоставяне право на управление и стопанисване на държавни горски територии, част от които попадат в община Перущица.

Великденски Благотворителен Базар в Община Перущица
16.04.2019

Заповядайте

на Великденски Благотворителен Базар

22 и 23 Април 2019г. от 10 часа

Площад "27-ми Априлий" - гр.Перущица

Страници