Новини

ВиК Пловдив
23.07.2020

Уважаеми съграждани,

Поради подмяна на главен уличен кран днес 23.07.2020г. (четвъртък) ще бъде спряно водоподаването в зоната от площад “27-ми Априлий” до улица “3-ти март”, в часовете от 9:00 до 11:00, съобщиха от ВиК Пловдив.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ОБЩИНАТА: ОТКРИТА ПРИЕМНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
23.07.2020

УВАЖАЕМ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,
На 27.07.2020г. /понеделник/ от 17.30ч. на площадката до Исторически музей-Перущица ще се проведе първата открита приемна на кмета на община Перущица Мария Витанова – Вълканова с гражданите на общината. Съвместно със своя екип от служители на общинската администрация, Вие ще имате възможност за обсъждане, изразяване на мнение и позиции, задаване на въпроси по проблеми и приоритети свързани с развитието на града ни. Заповядайте на организираната открита приемна. Ще Ви очакваме!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за собствениците на земеделски земи
01.07.2020

Уважаеми земеделски стопани,

Заповед на Кмета №246/29.06.2020г. относно ЗАБРАНЯВАНЕ ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други в община Перущица
29.06.2020
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ” ВИ УВЕДОМЯВА:
29.06.2020

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ – НЯМА ДА ИМА ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО В ГР.ПЕРУЩИЦА НА 09 И 10 ЮЛИ 2020 ГОДИНА.

СЛЕДВАЩИТЕ ДАТИ ПО ГРАФИК СА 06 И 07 АВГУСТ 2020 ГОДИНА.

ВСИЧКИ ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ В БЮРОТО ПО ТРУДА, ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ПО ТЕЛЕФОНА, КОЙТО СА ОСТАВИЛИ ЗА ВРЪЗКА С ТЯХ.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ” - 032/64-28-96

О Б Я В Л Е Н И Е !!!
22.06.2020

Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

Основни области на дейност на длъжността:
Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт или юридическото лице, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.

Решение № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020г.
17.06.2020

На основание чл. 76, ал.02 от Закона за управление на отпадъците РИОСВ-Пловдив уведомява за издадено по реда на чл.73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от същия закон Решение № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020г.

Община Перущица зарадва най-малките жители на града с подаръци, по случай Международния ден на детето - 1 юни
04.06.2020

Община Перущица зарадва най-малките жители на града с подаръци, по случай Международния ден на детето - 1 юни. Поради обявената извънредна епидемиологична обстановка официалното честване на празника беше отменено, като община Перущица намери специален начин да отправи поздрав към децата. Кметът на града г-жа Мария Вълканова поздрави всички деца, техните родители, преподаватели и възпитатели. Учебните заведения получиха подаръци, подготвени от община Перущица, които включваха топки и настолни игри.

ОБЯВЛЕНИЕ!!!
01.06.2020

Община Перущица , в качеството на конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.101 – 0166 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Перущица“ по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, ОБЯВЯВА, че стартира приема на заявления от лица, които желаят да им бъдат предоставяни следните услуги :
• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;
• заплащане на битови сметки;

Община Перущица обявява работно място за длъжността „Главен специалист строителство”
01.06.2020

Основна цел на длъжността:
• Ефективно провеждане политиката на община Перущица;
• Отговаря за строителството на обекти на територията на община Перущица
Области на дейност – устройство на територията на общината
Преки задължения:
• Извършва контрол по строителството;
• Изпълнява техническо ръководство на обекти, изпълнявани по стопански начин от общината и изготвя анализ за вложените материали, транспортни разходи и труд за обектите;
• За обекти по стопански начин изготвя акт обр. 19 и съгласува същия с ръководството на общината;

Страници