Новини

ДА СЪХРАНИМ УНИКАЛНИЯ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ" В ПЕРУЩИЦА
04.01.2018

КАНИМ МЪЖЕТЕ, СЪЗДАЛИ СЕМЕЙСТВО ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА, ДА ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕТО СИ В УНИКАЛНИЯ ЗА ПЕРУЩИЦА ОБИЧАЙ „КЪПАНКИ”. ТРАДИЦИОННОТО КЪПАНЕ НА МЛАДОЖЕНЦИТЕ В СТУДЕНИТЕ ВОДИ ЗА ЗДРАВЕ, МНОГО НАСЛЕДНИЦИ И БЕРЕКЕТ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 ЯНУАРИ 2018 г. (СЪБОТА) ОТ 11.00 ч. НА ВИРА ДО ЧОЛАКОВИЯ МОСТ.

Лице за контакт: Павлина Кирачена, гл. експерт „Хуманитарни дейности“ в община Перущица
тел. 03143/2786; 0884496033

От общинска администрация

РЕШЕНИЕ
03.01.2018

за обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността "Главен експерт Европейски политики" на община Перущица

ХВЪРЛЯНЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ НА ЙОРДАНОВДЕН
03.01.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

И НАСТОЯТЕЛСТВОТО ПРИ ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА „СВЕТИ АТАНАСИЙ” – ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНЯТ НА ЙОРДАНОВДЕН

НА ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ ЗА ЗДРАВЕ

И РИТУАЛНО ХВЪРЛЯНЕ НА СВЕТИЯ КРЪСТ ВЪВ ВОДИТЕ НА РЕКА ПЕРУЩИНСКА

 

НА 6 ЯНУАРИ 2018 г. (СЪБОТА)

ПОКАНА
02.01.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.29 ал.2 и ал.3, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица , приета с Решение № 157, взето с Протокол № 17 от 19.12.2013г.,изменена с решение №83/24.10.2016г. каним местната общност на обсъждане на проекта на бюджета на Община Перущица за 2018 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 9 януари 2018 година (вторник) от 15.00 часа.

О Б Я В А
21.12.2017

I. Със заповед №252/18.12.2017год. на Кмета на Общината е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на:

1. Урегулиран поземлен имот VI-353 от квартал 31 по регулационния план на гр. Перущица от 1989г. с площ от 468 кв.м., отреден за жилищна застрояване,при начална тръжна цена в размер на 8900лв. без ДДС. Депозит – 1068 лв.

СВЕТОВНОИЗВЕСТНИЯТ АЛПИНИСТ БОЯН ПЕТРОВ В ПЕРУЩИЦА
21.12.2017

Перущица посрещна своето момче Боян Петров. Дядото на Боян по майчина линия, на когото е кръстен, е перущинец. Поради това залата в Даново училище се оказа тясна за всички от местните жители, които дойдоха да поздравят Боян Петров и чуят представянето на книгата му „Първите седем“ на издателство Вакон. Непринудено и увлекателно Боян сподели спомени от детството си в Перущица.

Благотворителна кампания на община Перущица донесе усмивки в ДДЛРГ „Олга Скобелева“ в Пловдив
20.12.2017

През месец декември община Перущица стартира благотворителна кампания под надслов „От деца за деца“ за набиране на дарения за Дома за деца лишени от родителска грижа към комплекс за социални услуги „Олга Скобелева“ гр. Пловдив. За две седмици децата от Перущица донесоха за своите връстници повече от тридесет подаръка - книжки, забавни и образователни игри, тетрадки, сувенири, играчки, цветни моливи, боички. За благородното си дело и добрина всяко дете получи писмо от Дядо Коледа.

КОЛЕДНА ФЕЕРИЯ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
20.12.2017

В Мултифункционална спортна зала "Перущица" се състоя Коледен концерт. Вълшебните изпълнения на децата на Перущица създадоха празнично настроение, което завладя родители и гости. Празничната програма беше изпълнена с народни, модерни танци, коледни песни, наричанията на коледари за здрава и успешна нова година. Кметът на община Перущица Ради Минчев отправи поздрав към гражданите за весели коледни и новогодишни празници, крепко здраве и топлина в домовете на всички семейства. На децата, които сътвориха коледната феерия, Дядо Коледа донесе пакети с лакомства и сувенири.

СЪОБЩЕНИЕ-ОБЯВА
19.12.2017

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

     Община Перущица уведомява всички граждани, че има следното Инвестиционно предложение: „ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ УСТРОЙСТВЕН РЕЖИМ С ЦЕЛ: РАЗШИРЕНИЕ НА ТРАУРЕН ПАРК ПЕРУЩИЦА, КВ.21 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА“

ПОКАНА ЗА СРЕЩА С АЛПИНИСТА БОЯН ПЕТРОВ
15.12.2017

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, НА 20 ДЕКЕМВРИ 2017 г. (СРЯДА) ОТ 17,30 ч. В ДАНОВО УЧИЛИЩЕ ЩЕ ГОСТУВА СВЕТОВНОИЗВЕСТНИЯТ АЛПИНИСТ БОЯН ПЕТРОВ. ТОЙ ЩЕ ПРЕДСТАВИ СВОЯТА КНИГА "ПЪРВИТЕ СЕДЕМ" ОТ ИЗДАТЕЛСТВО ВАКОН. ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ЗАКУПЯТ КНИГАТА И ПОЛУЧАТ ЛИЧЕН АВТОГРАФ ОТ АВТОРА.

Страници