Новини

Служебно съобщение
21.08.2018

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

СЪОБЩЕНИЕ 

Заповед по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стоп. 2018/2019г.
13.08.2018
Изготвени предварителни регистри имоти за стопанката 2018-2019г.
10.08.2018
Обява за заседание на комисията по чл.37В, ал.1 от ЗСПЗЗ
10.08.2018
ОБЯВА
03.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ /по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/
03.08.2018

Уведомяваме Ви, че Община Перущица разработи Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Перущица, разработена на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

1. Информация за възложителя: Община Перущица, гр.Перущица, ул. “Отец Паисий” № 2, ПК 4225, ЕИК 115246756

Възложител: Ради Ботев Минчев – Кмет на Община Перущица Телефон, факс и ел. поща: perushtitsa_ob@abv.bg; факс: 03143/22-53

ОБЛАСТЕН СЪБОР „ВЪРХОВРЪХ - 2018”
02.08.2018

По традиция в първата събота на месец август ще се проведе Областен събор „Върховръх –2018”. За шестнадесети път Туристическо дружество „Върховръх“ гр. Перущица, със съдействието на община Родопи и община Перущица, организира народно веселие сред красивата природа. Вилна зона Върховръх, с. Скобелево е разположена в Родопите, на надморска височина 1550 м, на 22 км от град Перущица.

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
27.07.2018

Изх. № ТСУ-316-2/ 27.07.2018г.

 

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.07.2018

Вх. № ТСУ-334-(2)27.07.2018г.

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.07.2018

ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

Страници