Новини

ПОКАНА ЗА ПРАЗНИЧЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
14.12.2017

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНИ НА

ПРАЗНИЧЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

НА 19.12.2017 г. (ВТОРНИК)

от 17,30 часа В МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „ПЕРУЩИЦА“

ДА ПОСРЕЩНЕМ ЗАЕДНО ДЯДО КОЛЕДА С ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ ДЕЦАТА НА ПЕРУЩИЦА.

Покана от ТД "Върховръх"
13.12.2017

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ВЪРХОВРЪХ"

кани всички желаещи да присъстват на

 

ДЕГУСТАЦИЯ НА МЛАДОТО ВИНО

С ВКУСНИ МЕЗЕТА МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА 16 ДЕКЕМВРИ (СЪБОТА) ОТ 11:00 ДО 13:00 ЧАСА

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
12.12.2017

ДО:

ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА

БУЛ. „ БЕЛОМОРСКИ“ №46, ВХ.А, ЕТ.7, АП.21

ГР. КЪРДЖАЛИ

 

Насл. на Ангел Христосков Ангелов,

Собств. на ПИ №710.95 и ПИ №710.96,

м. „ Панов връх“, земл. на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
11.12.2017

Изх.№ТСУ-303-(7)/11.12.2017г.

 

ДО:

ЕЛЕНА АПОСТОЛОВА СОТИРОВА

УЛ. „ КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ №10, ЕТ. 1

РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

ГР. ПЛОВДИВ

 

Собственик на ПИ №710.77,ЕКАТТЕ 55909

м. „ Панов връх“,земл. на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СОТИРОВА,

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
11.12.2017

Изх.№ТСУ-303-(7)/11.12.2017г.

 

ДО:

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГОВ

УЛ. „ РУЧЕЙ“ №7, ЕТ.5, АП.87

ГР. ПЛОВДИВ

 

Насл. на Георги Атанасов Андреев

Собств. на ПИ №710.111,

м. „ Панов връх“, земл. на гр. Перущица

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГОВ,

ОФЕРТИ за работа в сферата на селското стопанство в Испания и Португалия
08.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ
08.12.2017

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ" В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
07.12.2017

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен експерт Европейски политики“ в община Перущица

 

СЪОБЩЕНИЕ
05.12.2017

Изх.№ТСУ-303-(7)/05.12.2017г.

 

ДО:

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

С. ТУРОКОВЦИ

ОБЩИНА ТРЪН

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

Насл. на Георги Атанасов Андреев

Собств. на ПИ №710.111,

м. „ Панов връх“, земл. на гр. Перущица

 

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

 

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0138-C003 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА”
01.12.2017

ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0138-C003 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА”

Страници