Новини

Разрешение за строеж
11.07.2019
Момичетата на Перущица спечелиха титлата в баскетбола от Игрите на БАСС
10.07.2019

На 06.07.2019 год. в гр.Дългопол се състоя финала на спартакиадата по баскетбол на спортистите от малките селища. На така организираните игри, момичетата от СКБ „Перущица“, водени от треньора Елена Симеонова, прославиха града ни като грабнаха златния медал.

Отборът показа резултат от ежедневната и упорита работа на треньора и състезателите в местната ни зала, като обърнаха драматично надпреварата с отбора на Велики Преслав с резултат 46:33 и се пребориха за победното място в състезанието.

ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
09.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Акция за безвъзмездно кръводаряване
03.07.2019

Акция за безвъзмездно кръводаряване в Община Перущица под мото: "ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ НАДЕЖДА ЗА ЖИВОТ!"

ще се състои на 16.07.2019г. от 09:00 ч. до 12:30 ч.

За повече информация отворете приложеното писмо от Районен център за трансфузионна хематология - Пловдив!

Разрешение за строеж № 11/27.06.2019г.
01.07.2019

               На основание чл.149 ал.1 от ЗУТ и по реда на чл.61 от АПК , Ви съобщаваме, че е издадено Разрешение за строеж № №11 / 27.06.2019г. от Гл. архитект на Община Перущица на името на ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА.

Откриване на Корейска изложба
28.06.2019

         На 25.06.2019 година в картинната галерия на Дановото училище се откри Корейска изложба , организирана от Кмета г-н Минчев и г-жа Вачкова – Директор на Исторически музей Перущица. Но основен провокатор на това събитие е посланика на Северна Корея Н.Пр. Ча Гон Ил , който през месец април тази година за първи път посети родния ни град.

Информация за изпълнението на проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“
28.06.2019
СЪОБЩЕНИЕ
25.06.2019

Проект BG05M9OP001 – 2.032-0047 „Нова възможност за социална подкрепа и независим живот в община Перущица“ по процедура Социално включване в общността по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси ще стартира изпълнението си от 1 септември 2019 г.

По проекта е необходимо да се изготви Регистър за хора с увреждания в община Перущица. Поради тази причина трябва всяко лице с увреждания да предостави Експертното си решение от ТЕЛК / НЕЛК в общината при г-жа Надежда Дардова от 26 юни до 12 август 2019 г.

Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС
21.06.2019

        Публикуване на Информация по Приложение № 2 съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с капацитет 5500 еквивалентни жители, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа", в имот № 002053, местност "Малкото кладенче", землище на гр. Перущица.

        Всички заинтересовани лица могат да изразят своите становища в срок до 04.07.2019г. в деловодството на община Перущица.

Съобщение от ВиК-Пловдив
21.06.2019

ВиК УВЕДОМЯВА

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ЗА НАМАЛЕН ДЕБИТ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ.

ВОДАТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ!

Страници