Новини

Кръгла маса посветена на 142-та годишнина от избухване на Априлското въстание и концерт на „Флейтисими – Белисими“ в Община Перущица
19.04.2018

Всички заинтересовани граждани и гости на Перущица са поканени да присъстват на кръгла маса на тема „Ролята на перущенци в освободителните борби на България“.
Исторически музей – Перущица организира събитието на 20.04.2018 г. (петък) от 11,00 ч. в Дановото училище.
Теми на кръглата маса:
- доц. д-р Веселина Вачкова: „Буйните перущенци в спомените на Христо Г. Данов“
- Христо Буковски: „Подвигът на перущенските герои от 1876 година като върховна саможертва в осъзнатото мъченичество на новобългарските светци“

Заповед относно пожароопасен сезон
19.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ
19.04.2018

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

Исторически музей - Перущица организира кръгла маса „Ролята на перушенци в освободителните борби на България“
18.04.2018

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРУЩИЦА

ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА

„РОЛЯТА НА ПЕРУЩЕНЦИ В ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ НА БЪЛГАРИЯ“

НА 20.04.2018 Г. (ПЕТЪК) ОТ 11,00 ЧАСА

В ДАНОВО УЧИЛИЩЕ ГР. ПЕРУЩИЦА

Теми на кръглата маса:

ОБЯВА
17.04.2018

За Вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда Родопи”- Пловдив провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

Дирекция “Бюро по труда Родопи”- Пловдив уведомява работодателите от общините Родопи, Стамболийски, Кричим, Перущица и Куклен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ
17.04.2018

Изх.№ ТСУ-116(4) от 17.04.2018 год.

 

ДО:

БОЖИДАР СИМЕОНОВ ЯНЧЕВ

УЛ. „ДАМЕ ГРУЕВ“ №62, ЕТ.6, АП.17

ГР. ПЛОВДИВ

 

Насл. на Катя Стоянова Янчева

Собственик на ПИ 260 271, ЕКАТТЕ 55909,

КВС на гр. Перущица

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЧЕВ,

ОБЯВЛЕНИЕ
17.04.2018

Изх.№ ТСУ-33(18) от 17.04.2018 год.

 

ДО:

РАДИСЛАВ ИЛИЕВ ДАНЕВ

Ж.К „ ТРАКИЯ“ БЛ. 149, ВХ.Б, ЕТ.5, АП.14

ГР. ПЛОВДИВ

 

МИЛЕНА КОСТАДИНОВА МАНЕВА

УЛ. „ ИЛИНДЕН“№ 16, ВХ. А, ЕТ.6, АП.16

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ГР. КАЗАНЛЪК

 

БОГДАНА КОСТАДИНОВА ДАНЕВА

УЛ. „ ЦАР СТРАШИМИР“№3, ВХ.Д, ЕТ. 3, АП.41

ПОКАНА
12.04.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.44, Раздел VIII от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Перущица , приета с Решение № 157, взето с Протокол № 17 от 19.12.2013г.,изменена с решение №7/26.02.2018г. каним местната общност на обсъждане на отчета на бюджета на Община Перущица за 2017 година.

ОБЯВЛЕНИЕ
12.04.2018

ДО:

Наследници на Петър Стоянов Гьошев

Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЬОШЕВ

Ж.К „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №179, ВХ. Е, ЕТ.6, АП.106

ГР. СОФИЯ

 

ВАСИЛ ПЕТРОВ ГЬОШЕВ

УЛ. „ПРОМИШЛЕНА“№27, ВХ. В, ЕТ.1, АП.2

ГР. СОФИЯ

 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАШКУЛЕВ

СЪБОР И КУРБАН НА ЧЕРВЕНАТА ЦЪРКВА
06.04.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ВЪРХОВРЪХ"

ВИ КАНЯТ

НА ВЕЛИКДЕН - 9 АПРИЛ 2018 г. (понеделник)

 

11,00 ч. - СЪБОР НА ЧЕРВЕНАТА ЦЪРКВА

12,00 ч. - ВОДОСВЕТ И ДАВАНЕ НА КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА

Страници