Новини

Служебно съобщение
08.06.2018

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ГР. ПЕРУЩИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Служебно съобщение
08.06.2018

Изх.№ ТСУ-109-(7)/08.06.2018 г.

ДО: КОСТАДИН РАНГЕЛОВ ВИТАНОВ

УЛ. „ ГЕРГАНА“ №5, ЕТ.3, АП.7

ГР. ПЛОВДИВ

Насл. на Рангел Асенов Витанов

Собственик на ПИ 501.1864, кв.28

По ЗРП на гр. Перущица от 1989 г.

 

УВАЖАМИ ГОСПОДИН ВИТАНОВ,

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
05.06.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
05.06.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
05.06.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Съобщение до всички собственици и съсобственици на земеделски земи
04.06.2018
Настъпване на пожароопасен сезон
04.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ
01.06.2018

Изх. № ТСУ-118- (10)/01.06.2018 г.

 

ДО: КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

С. ТУРОКОВЦИ

ОБЛ. ПЕРНИК ОБЩ. ТРЪН

 

Насл. на Власю Генов Генов

Собств. на ПИ №702.95, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА ,

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА И ШЕСТВИЕ НА 2 ЮНИ
31.05.2018

П О К А Н А

НА 02.06. 2018 г. (СЪБОТА) НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД

 11,00 ч. -  ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

 11,45 ч. - ШЕСТВИЕ ДО ПАМЕТНИКА НА ХРИСТО БОТЕВ В ДВОРА НА ПГЛВ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. ПЕРУЩИЦА ЗА ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ.

ПОКАНА ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО - 1 ЮНИ
30.05.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

НЧ „ПРОСВЕТА – 1862“

КАНЯТ ВСИЧКИ ДЕЦА НА ПРОГРАМАТА

ПОСВЕТЕНА НА

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

 

Страници