Новини

Честит 8-ми март!
08.03.2019

С цвете за всички жени в общинската администрация и другите общински структури, кмета на град Перущица - Ради Минчев изненада приятно по случай Международния ден на жената. Всички дами от общинско предприятие "Социален патронаж", музей, читалище, детски градини, ясли и всички учебни заведения, администрацията, получиха цветя с пожелания за здраве и любов, и да продължават да правят света по-красив и по-добър!

Весел празник!

 

Сирни Заговезни
07.03.2019

Община Перущица Ви кани заедно да празнуваме Сирни Заговезни на 10 март 2019 г. (неделя) от 11 часа на площад „27 априлий“.  

Заповед във връзка с провеждане на празник "Сирни Заговезни"
05.03.2019
Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на Община Перущица
05.03.2019

Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на Община Перущица

          С решение №13 взето с Протокол №3/25.02.2019г. на Общинският съвет-Перущица са определени пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
05.03.2019

Фирма „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ” АД търси грамотни лица /мъже и жени/ за работа във фирмата.

Работниците ще подпомагат производствения процес - сортиране, палетизация, стречоване и формиране на готова продукция. Работи се на три смени.

 

Фирмата предлага:

Дългосрочно и сигурно работно място в утвърдена компания;

Обучение и добро заплащане;

Осигурен ежедневен трансторт до работното място;

Осигурена храна и работно облекло.

 

Конкурс за длъжност "Главен инспектор МДТ" в Община Перущица
27.02.2019

О Б Я В Л Е Н И Е:

І. Конкурс за длъжността „Главен инспектор МДТ “ в Община Перущица.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заеманата длъжност:

1. Минимални и специфични изисквания:

- образователна степен – бакалавър;

- Ранг – IV младши;

- Правоотношение – служебно;

Стартирала данъчна кампания 2019г.
21.02.2019

От 21.02.2019 година стартира данъчна кампания 2019г. Всички граждани и фирми могат да заплатят данъчните си задължения към община Перущица в брой или по банков път.

Насърчаване свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в ЕС
15.02.2019

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

Конкурс „Най-добро домашно вино 2018”
11.02.2019

Община Перущица обявява конкурс за  „Най-добро домашно вино 2018”. Категориите на конкурса са „Червено вино” и „Бяло вино”, произведено през 2018 г.

Срок на приемане: до 14.00 ч. на 13.02.2019 г. (сряда),  в НЧ „Просвета – 1862”. Виното да се носи в стъклена бутилка.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
11.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило Инвестиционно предложение: „Модернизация на активите на Земеделско стопанство Перущица ЕООД“. Инвестиционното предложение включва закупуване на специфична земеделска техника, която е съобразена с размера и характеристиката на стопанството.

Страници