Новини

СЪОБЩЕНИЕ до наследниците на Офелия Семерджиева
17.09.2019
Допълнителна информация за комплексни прегледи Остеопороза
16.09.2019

В град Перущица ще дойде: д-р Пламен Луканов, ревматолог – специалист с нов апарат - американски остеометър с високо качество. Консултация и препоръки за профилактика, консултация за ставни проблеми и изследване на костна плътност ще струват между 10 и 15лв.

Дата и час на провеждане на прегледите: 26.09.2019г. от 09.00 до 12.00 часа в Туристически информационен център - Перущица, след предварително записан час на посещението на телефон: 0895757228 или лично в общината при Радка Маршавелска.

Обява за публичен търг с явно наддаване
13.09.2019

 

О Б Я В А

Изплащане на парична помощ във връзка с доброволно клане на прасета по отношение заболяването Африканска чума по свинете
12.09.2019
Профилактични прегледи за Остеопороза
12.09.2019

В град Перущица ще дойде: д-р Пламен Луканов, ревматолог – специалист с нов апарат - американски остеометър с високо качество. Консултация и препоръки за профилактика, консултация за ставни проблеми и изследване на костна плътност ще струват между 10 и 15лв.

След записването на телефон: 0895757228 или лично в общината при Радка Маршавелска ще се определят часове за посещението при доктора.

Може да се обърнете и към д-р Луканов на телефон: 02/ 8517257 и GSM - 0887256215

СЪОБЩЕНИЕ
10.09.2019

Уважаеми дами и господа,

      Във връзка с обществена поръчка на Министерство на туризма е открита процедура за „Избор на шест външни експерта – изпълнители за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с шест обособени позиции.

Възможност за заплащане на данъци през ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ
05.09.2019

Местните данъци и такси към община Перущица вече могат да се заплащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН на физическите лица или БУЛСТАТ на фирмите. Услугата може да се използва от 5 септември 2019 година.

СЪОБЩЕНИЕ
04.09.2019

На 18.09.2019г. в Община Перущица в ТИЦ от 09.30ч. до 16.30ч. мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив отново ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия.

Рушители на Културна изложба
04.09.2019

Уважаеми Граждани,

Информираме Ви, че тази нощ рушители на Перущица са изкъртили таблата на Културната изложба на Централен площад "27-ми Априлий".

ОБЯВА
29.08.2019

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СТАМБОЛИЙСКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Е ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕРУЩИЦА, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

РЕГИСТЪРА И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ- СТАМБОЛИЙСКИ.

Страници