Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ съгласно чл.62а, ал.1, вр. чл. 75 от Закона за водите
13.05.2019
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
13.05.2019

Вх.№ ТСУ-152-/3/ от 13.05.2019г.

ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ

 

С Л У Ж Е Б Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

СЪОБЩЕНИЕ от ръководството на община Перущица
10.05.2019

Уважаеми граждани и гости на град Перущица !

Мероприятията на 10 май 2019г. от 18:00 часа в Даново Училище – среща с писателя Калин Терзийски и

от 19:00 часа на Площад „27 –ми Априлий“ – Концерт на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ – гр Пловдив СЕ ОТМЕНЯТ !

 Всички останали мероприятия в тържествената програма за 10 и 11 май си остават в обявения ред.

Консултации за пенсиониране
08.05.2019

На 15.05.2019г. в Община Перущица в заседателна зала на ТИЦ-Перущица от 09.00ч. до 16.00ч. мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставя консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия.

Тържествена Програма за 9-ти Май
08.05.2019
Програма за 10-ти и 11-ти Май
08.05.2019
8000 години история и 50 години град Перущица
07.05.2019

Перущенци почитат и паметта на Боян Петров

Списък за допуснати кандидати до конкурс за длъжността "Главен архитект"
03.05.2019

С П И С Ъ К
на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен архитект“
в община Перущица

Въз основа на протокол № 1 от 03.05.2019 год, Комисията , назначена със
Заповед № 150 от 1.05.2019 г. на кмета на община Перущица, съгласно решението,
взето с горния протокол, изготви настоящия списък на допуснатите и недопуснати
кандидати за заемане на длъжността „Главен архитект” в община Перущица, както
следва :
І. Допуска до конкурс следните кандидати:

Шествие в Община Перущица
03.05.2019

На 04.05.2019г. от 12:00 часа

на площад "27-ми Априлий"

Община Перущица организира шествие

със седемдесет метрово знаме на Република България

Изменение на Подробен устройствен план
02.05.2019

Вх. № ТСУ-184-/2/02.05.2019г.

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ГР. ПЕРУЩИЦА

С Л У Ж Е Б Н О     С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Страници