Новини

СЪОБЩЕНИЕ
31.10.2017

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр. 87 от 31.10.2017 г. на „ Държавен вестник“ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл.128, ал.10 от ЗУТ, изработен проект за обект: „ПУП - План за улична регулация (ПУР) – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти - публична собственост за „Селищно образувание – вилна зона м.„Панов връх“, землище на гр. Перущица, Община Перущица, ПРЕРАБОТЕН според изискванията на Протокол №7, т. 1/21.09.2017 г. на ЕСУТ - ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ, с Възложител: Община Перущица, гр.

ПОКАНА
30.10.2017

Народно читалище "Просвета-1862" гр. Перущица има удоволствието да Ви покани на юбилейно честване 155 години НЧ "Просвета-1862" и 150 години "Театрална Перущица". По повод събитието е подготвена програма в най-различни области на изкуството и културата, от 01.11.2017 год. до 05.11.2017 год. Повече от век и половина една институция с мисия за култура - Народно читалище "Просвета - 1862"

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
30.10.2017

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИМ НА ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА

ПО ПОВОД ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

НА 31 ОКТОМВРИ (ВТОРНИК)   В ДАНОВО УЧИЛИЩЕ

 

17,00 ч. - ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ НА УЧЕНИЦИ

Граници на услугата по събиране и извозване на битовите отпадъци
23.10.2017
ОИЦ-Пловдив разяснява предстоящи възможности в гр. Перущица
23.10.2017

На 01.11.2017 г. /сряда/ от 11:00 часа в залата на Общински съвет – Перущица в гр. Перущица, община Перущица ОИЦ-Пловдив ще реализира информационно събитие.

ПОКАНА
20.10.2017

Заведение за бързо хранене „БЕСЕДКАТА“ с помощта на община Перущица Ви канят на курбан на 26.10.2017 година – ДИМИТРОВДЕН, който ще се раздава в бистро „Беседката“ от 12 часа. Заповядайте всички жители и гости на град Перущица.

ОБЯВЛЕНИЕ
18.10.2017
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
12.10.2017

В Деня на българската община – 12 октомври, ученици бяха посрещнати без записан приемен час от председателя на Общински съвет - Перущица Иван Муров, кмета на община Перущица Ради Минчев и от общинска администрация. Вратите на общината са винаги отворени в услуга на гражданите, но днес членовете на Училищния ученически съвет от ОУ „Петър Бонев“ гр. Перущица имаха възможност да „седнат в стола на кмета“, да посетят кабинетите, фронт офиса в сградата и да разговарят със служителите.

СЪОБЩЕНИЕ
05.10.2017

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава, че в бр. 79 от 03.10.2017 г. на Държавен вестник е обнародвано Решение №55, взето с Протокол №11/28.08.2017 г. на Общински съвет - Перущица за одобряване на : „ Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУР) за ново урбанизирана територия в обхвата на устройствена зона Смфп, съгласно ОУП на Община Перущица, одобрен с Решение №83, взето с Протокол №9/31.08.2015 г. на Общински съвет Перущица „СЕВЕРОЗАПАДНА ДЪГА НА ОКОЛОВРЪСТНА УЛИЦА – ЧАСТ – ДО ВКЛЮЧВАНЕ В УЛ.“ЧЕРНИ ВРЪХ“ , земл. на гр.

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. септември 2017 г.
05.10.2017

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

Страници