Новини

Международно изложение културен туризъм
25.04.2019

Община Перущица взе участие в XVI Международно изложение културен туризъм в гр. Велико Търново на 18-20 април 2019г.

Заповед по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"
24.04.2019
Разрешение за прокарване на временен път
23.04.2019

ИЗХ. № ТСУ-24-/1/23.04.2019Г

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

Великденски базар в Перущица
23.04.2019

Благотворителен великденски базар в град Перущица се откри на 22 април 2019 година на площад "27-ми Априлий". В базара взеха участие представители на: детска градина "Радост", детска градина "Тракийче", училище "Петър Бонев", гимназия "Христо Ботев" и читалище "Просвета - 1862" - град Перущица. 

Служебно съобщение от ТП ДЛС-Тракия"
16.04.2019

Относно: Предоставяне право на управление и стопанисване на държавни горски територии, част от които попадат в община Перущица.

Великденски Благотворителен Базар в Община Перущица
16.04.2019

Заповядайте

на Великденски Благотворителен Базар

22 и 23 Април 2019г. от 10 часа

Площад "27-ми Априлий" - гр.Перущица

Обявление "Училищен плод" и "Училищно мляко"
16.04.2019

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г., съгласно Постановление № 32 от 01.03.2019г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения.

Срок за набиране на предложенията от 16.04.2019г. до 23.04.2019г.

Модернизация на винарска изба
08.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда           Община Перущица уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, за постъпило инвестиционно предложение: „Модернизация на винарска изба“ в ПИ 686, находящ се в гр. Перущица, община Перущица, Област Пловдив.

Баскетболен турнир „ Купа Перущица“
08.04.2019

В община Перущица се постави началото на турнир „ Купа Перущица“ по инициатива на Общината и Българското баскетболно общество, представено от Данаил Милев. Мероприятието се проведе в спортната зала на града ни. С това събитие се отбеляза спортната слава на Перущица като селище със 70 години баскетболна история, както и 100 години баскетбол в България.

Решение № ПВ-45-ПР/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
04.04.2019

Относно: Инвестиционно предложение "Пасищно-оборно отглеждане на 50 броя телета за угояване" в имоти №№ 160530 и 160529, гр. Перущица, община Перущица, обл. Пловдив.

Страници