Новини

Програма по повод Деня на лозаря и винаря
11.02.2019

Община Перущица Ви кани на празнична програма по повод Деня на лозаря и винаря „ТРИФОН ЗАРЕЗАН” на 14.02.2019 г. (четвъртък) от 10.00 ч. 

Откриване на изложба „160 г. от основаването на Винарско дружество-Перущица” в Даново училище от 11.00 ч.

Водосвет и ритуално зарязване на лозята от 12.00 ч.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
11.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

"България на крачка от хималайската корона" от Сандю Бешев
07.02.2019

На 09.02.2019 г. (събота) от 11 ч. в Даново училище - гр. Перущица ще бъде представена книгата на Сандю Бешев "България на крачка от хималайската корона". Тази книга се издава по повод 90 годишния юбилей на организирания алпинизъм в България (19.11.1929 - 19.11.2019) и в памет на  Боян Петров, загинал по склоновете на връх Шиша Пангма през пролетта на 2018 г. 

Обява от ДБТ-Родопи относно Насърчителни мерки
07.02.2019

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда Родопи”- Пловдив провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

 

ЗАПОВЕД
06.02.2019

Заповед № 46/06.02.2019г. за забрана пашата на животни в горски територии - държавна собственост.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
04.02.2019

Изх.№ ТСУ-3-/2/04.02.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава, че в бр. 10 от 01.02.2019 г. на Държавен вестник е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен проект за: „ ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ(ПУП-ПРЗ) ЗА СЪЗДАВАНЕ УСТРОЙСТВЕН РЕЖИМ НА ЗАСТРОЕНА ТЕРИТОРИЯ, КВ.49 – СТАР, КВ.130 - НОВ И ЧАСТ ОТ КВ.105 – НОВ ПО РЕГУЛАЦИОННИЯТ ПЛАН НА ГР. РЕРУЩИЦА“.

     Възложител на проекта е Община Перущица, представлявана от Ради Ботев Минчев – Кмет.

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
31.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
30.01.2019

Вх. №ТСУ-559-(4)/30.01.2019 г.

ДО:

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ

РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
25.01.2019

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
22.01.2019

Изх. № ТСУ-502-(9)/22.01.2019 г.

ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ

УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ГР. ПЕРУЩИЦА

Относно:

ПИ №099374, ПИ № 099380

зем. земи с НТП – жилищна територия с неустановен собственик

и ПИ № 099446 и ПИ № 099468 – полски път на Община Перущица,

м. „ Керена“, земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

Страници