Новини

Кампания "Да изчистим България Заедно"
27.08.2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 14 септември 2019 г. община Перущица ще се включи в най-мащабната доброволческа акция в България – „Да изчистим България заедно“.Акцент в инициативата е Денят на голямото почистване, най-голямата гражданска инициатива в света – World Clean Up Day 2019.

Писмо "Водоснабдяване и канализация" ЕООД
27.08.2019

Уважаеми съграждани,

Представям за сведение писмото на ВиК ЕООД по мой сигнал за проблемите с водоснабдяването в града ни, с което дружеството уведомява за предприети от същото мерки по обследване на проблема и отстраняване на авариите.

С уважение,

Кмет Ради Минчев

Въвеждане на режим на водоснабдяването в гр. Перущица
23.08.2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

След проведените срещи с ръководството на ВиК ЕООД – Пловдив, операторът ( В и К – Пловдив ), започна действия по обследване изправността на водопроводната мрежа в града. Констатирани са аварирали участъци, налагащи частична подмяна на ВиК тръбите . Операторът със свое писмо вх.№ 08-00-5762/22.08.2019 г. до Община Перущица изрично посочи в кои райони на града и в кои часове да има водоснабдяване, за да се отстранят проблемите .

Прилагам препис от моя заповед №249/23.08.2019:

Преустановяване на добива и транспортирането на дървесина
21.08.2019
Проблеми с водоснабдяването на гр. Перущица
21.08.2019

       Във връзка с множеството сигнали на граждани на община Перущица за липса на водоснабдяване, Ви уведомяваме, че са осъществени работни срещи с ръководството на „ ВиК „ЕООД –гр. Пловдив за решаване на проблема. На търговското дружество оператор е изпратен писмен сигнал, който представям за сведение. В него за пореден път са изложени проблемите с водозахранването на града.

П О К А Н А Разяснителна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“
21.08.2019
Празнична програма на Община Перущица "8000 г. история, 50 г. град Перущица"
20.08.2019

Четвъртък  29. 08. 2019 г. 

12 : 00 – Изложба „Перущица – 50 години град“ – Площад „27- ми Априлий“  
17 : 00 – Изложба от фонд „1300 години България “ – Даново училище 
18 : 00 – Концертна програма на площад „ 27-ми Априлий “ по повод „ 50 години град Перущица “ с участието на: Група „ Епизод “, Фолклорна група „Здравец“, Дует „Терзиеви “ , Балет „ Ера “, Антония Шкодрова и Габриела Мишева 
22 : 00 – Заря 

 

Заповед за забрана достъпът до горски територии, във връзка с болестта Африканска чума по свинете
20.08.2019
ПУП - ПРЗ за обект "Автомивка, химическо чистене и пране на килими"
16.08.2019
Проектиране на обект: "Канализационна система" на град Перущица
14.08.2019

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите за открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Перущинска, с цел заустване на смесен битов поток пречистени битово- фекални и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция за отпадъчни води за проектиране на обект: "Канализационна система" на град Перущица, Община Перущица.

Страници