Новини

Завишено съдържание на хлор в питейната вода
04.09.2018

Във връзка с получено уведомление от ВиК-Пловдив, район Кричим, информираме гражданите на Община Перущица, че във връзка с провеждане на планувана профилактика на ВиК мрежи за срок от 24 часа считано от:

на 05.09.2018г. /сряда/

в питейната вода ще има завишено съдържание на хлор в допустимите норми.

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД 133 години от СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
03.09.2018

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ВИ КАНИ НА

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА

ПО ПОВОД

133 години от СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

 

НА 06.09.2018 г. (четвъртък) ОТ 11,00 ч.

НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД „27 АПРИЛИЙ“

Информационна брошура относно заболяването "Африканска чума" по свинете
03.09.2018
Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“
31.08.2018

ИНФОРМАЦИЯ

относно напредъка по изпълнение на Проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020 г.

 

АКЦИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР И КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
28.08.2018

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
НА 3 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 12,30 Ч. ДО 14,30 Ч. МЕДИЦИНСКИ ЕКИП ЩЕ ИЗМЕРВА БЕЗПЛАТНО КРЪВНА ЗАХАР И КРЪВНО НАЛЯГАНЕ. ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ МОГАТ ДА ПОСЕТЯТ МОБИЛНИЯ ЗДРАВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕН НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД В ГРАД ПЕРУЩИЦА.
ЗДРАВНАТА КАМПАНИЯ ПОД НАДСЛОВ „ЗДРАВЕ В ДОБРИ РЪЦЕ“ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА "АГРИОН ИНВЕСТ" АД.

Обява от ОСЗ-Стамболийски
28.08.2018
Конкурс за длъжност "Главен експерт Стопански дейности"
22.08.2018
Служебно съобщение
21.08.2018

ПРЕПИС

Към изх. № ТСУ- 33-(30)/ 21.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЛАДИМИР ДАНЕВ

ОТ ГР. ПЛОВДИВ

Наследник на Богдана Данева

Собств. на ПИ №099053, № 099054, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНЕВ,

Служебно съобщение
21.08.2018

ДО:

ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ГР. ПЕРУЩИЦА

СЪОБЩЕНИЕ 

Заповед по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стоп. 2018/2019г.
13.08.2018

Страници