Новини

ИЗЛОЖБА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
21.09.2017

Каним гражданите и гостите на Перущица да посетят изложбата

по повод

ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ - 22 СЕПТЕМВРИ

 

 Даново училище, зала втори етаж

От 22 септември до 30 септември 2017 г.

От 9,30 ч. до 16,30 ч.

ОБЯВА
20.09.2017

Съобщение до гражданите на Община Перущица
19.09.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Ред на провеждане на поливен сезон 2017г.
14.09.2017
Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. август 2017 г.
05.09.2017

Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
04.09.2017

Покана във връзка с кампанията „Да изчистим България заедно“ 2017 г.
04.09.2017

Тържествено отбелязване на 132 г. от Съединението на България
04.09.2017

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

НЧ „ПРОСВЕТА-1862“

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ВИ КАНЯТ НА

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА

ПО ПОВОД 132 г. от СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

 

На 06.09.2017 г. (сряда) От 10,30 ч.

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
01.09.2017

Дирекция “Бюро по труда Родопи”- гр. Пловдив провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
01.09.2017

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Страници