Новини

ОбЯВЛЕНИЕ
10.07.2018

към. изх. № ТСУ-33-(28)/10.07.2018 г.

 

ДО:

В. Д. Г

Ж.К „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №179, ВХ. Е, ЕТ.6, АП.106

ГР. СОФИЯ

 

Наследник на П. С. Г

Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

УВАЖАЕМИ ВИ, ЧЕ:

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
04.07.2018

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Община Перущица уведомява всички граждани за постъпило Инвестиционно предложение: „Изготвяне на технически проект за обект: „ДЕСТИЛЕРИЯ“ в УПИ ХVI – 929, кв. 70 по ЗРП на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив“.

Обява на вниманието на земеделските стопани
03.07.2018

Общинска служба по земеделие – гр.Стамболийски информира, че на 10.07.2018 г. /вторник/ в заседателната зала на Общински съвет при Община Перущица, от 14:00 часа ще се проведе среща със земеделските стопани по следните теми:

1. Създаване на масиви за ползване на основание чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ;

2. Последни промени в ЗСПЗЗ, касаещи многогодишните договори за наем.

Лекция по повод 1100 години от коронацията на Симеон Велики
27.06.2018

Лекция на доц. д-р Веселина Вачкова - директор на Исторически музей гр. Перущица

Д-р Вачкова ще представи основните резултати от многогодишните си изследвания върху епохата на цар Симеон, отразени в книгите „Симеон Велики – пътят към короната на Запада“, „Белите полета в българската културна памет“, т. 3 на „Национална история на България“ и статии като "Магия и мълвата за магия в арсенала на византийската дипломация".

ОбЯВЛЕНИЕ
22.06.2018

Към ТСУ -33-(20)/22.06.2018 г.

 

ДО: В****** И****** ПЕТРОВА

УЛ. „ З*****************

ГР. С***************

 

Наследник на Г***** И***** Косев

Собственик. на ПИ №260287, м. „ Пенова круша“

по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

ДО:

С****** И****** СТОЯНОВ

Ж.К. „ Т***************

ГР. П*************

 

ОбЯВЛЕНИЕ
22.06.2018

Към.Изх. № 118-(7) от 22.06.2018 г.

 

ДО:

Насл. на В*** Г**** Генов

Собств. на ПИ №702.95, по плана на новообразуваните имоти

м. „ Паметника“, Земл. на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909

 

И*** Г***** ГЕОРГОВ

УЛ. „ Р*********

ГР. П**************

 

Към.Изх. № 118-(5) от 22.06.2018 г.

 

Насл. на Д**** А***** Кръстилов

ОБЯВА - СЪОБЩЕНИЕ
22.06.2018

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Изнесени приемни дни за информиране на земеделските стопани - НОВ ГРАФИК
19.06.2018

Териториалният областен офис - гр. Пловдив към Национална служба за съвети в земеделието, организира изнесени приемни дни в област Пловдив, на които земеделските стопани могат да получат специализирани съвети, актуална информация за кндидатстване по схеми от директни плащания и по мерки и подмерки от ПРСР 2014 - 2020 г.

Приемната в гр. Перущица е на 4.07.2018 г. от 13:00 до 15:00 ч. в Сградата на читалището.

КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА
18.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ОТНОСНО: КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА

 

НА 26.06.2018 г. (ВТОРНИК) от 9,00 до 12,00 ч. в МЛАДЕЖКИ ДОМ – ГР. ПЕРУЩИЦА,

Д-Р ЛУКАНОВ СПЕЦИАЛИСТ – РЕВМАТОЛОГ, ЩЕ ПРОВЕДЕ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ

С АМЕРИКАНСКИ УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ.

ЦЕНА 10 ЛВ.

ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ приета с ПМС № 59 от 2003г.
15.06.2018

ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ приета с ПМС № 59 от 2003г. От Община Перущица със седалище и адрес на управление гр. Перущица, ПК 4225, ул. „Отец Паисий” №2 ЕИК 115246756, Пълен пощенски адрес: ПК 4225, гр. Перущица, ул. „Отец Паисий” №2 Телефон, факс и ел.

Страници