Новини

Тържествена програма на Община Перущица по повод Националния празник на Р. България - 3 март
29.02.2016

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВИ КАНИ НА ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА

по повод 138 г. от Освобождението на България и

Националния празник на Р. България – 3 март

3 март 2016 г. (четвъртък)

Конференция по проект "Независим живот за гражданите на Перущица"
26.02.2016

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

организира КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект:

BG05M9OP001-2.002-0138-С001 «НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА»

 

Целта на конференцията е да се дискутират дейностите и изпълнението на проекта.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
23.02.2016

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, представен за разглеждане и приемане на проект за обект : Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за осигуряване на водоснабдяване и електрификация за обект: „ПАРК И ИСТОРИКО МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС“ в ПИ № 290.083 и част от ПИ № 325.015, в местност „Свети Никола“ по КВС на гр. Перущица, общ. Перущица, обл. Пловдивска.

Проектът е изложен в сградата на Община Перущица, ет.3, стая №5.

Предоставяне на мери, пасища и ливади
19.02.2016

Съобщение относно: Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост за стопанската 2016/2017 година за общо и индивидуално ползване, на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Съобщение за промяна в Инвестиционно предложение
18.02.2016

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

О Б Я В А
16.02.2016

Oбщина Перущица в качеството си на бенефициент по проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ ще осъществи подбор на кандидати за длъжностите „Социален работник”- 1 бр., „Координатор звено за услуги“- 1 бр. и „Технически сътрудник“- 1 бр.

Кандидатите трябва да подадат в офиса на проекта в Община Перущица следните документи:

• Заявление за кандидатстване.

• Автобиография.

СЪОБЩЕНИЕ
15.02.2016

Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр.12 от 12.02.2016 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, за представен за разглеждане и приемане на проект за обект : „ Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на УПИ №815 , паметник на културата - „Червената църква“ и ПИ №210 387, м. „ Извора“, землище на гр. Перущица, Община Перущица.

График за провеждане на информационни кампании - МИГ
09.02.2016
Конкурс за най-добро домашно вино 2015 година
09.02.2016

Каним всички винопроизводители за участие
в конкурс „НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО 2015”

Условия на конкурса:
○ Категории – „Червено вино” и „Бяло вино”, произведено в домашни условия през 2015 г.
○Виното да е в стъклена бутилка.
○ Срок и място на подаване - до 15.00 ч. на 12.02.2016 г. (петък), в читалище „Просвета”.
Наградата за I-во място в категория “Червено вино“ – 90 л. съд от неръждаема стомана за съхранение на вино, е осигурена от „Томика Метал“ АД.
Грамоти и награди ще бъдат връчени и от община Перущица.

Празнична програма за Деня на лозаря и винаря на 14.02.2016 г.
09.02.2016

Община Перущица Ви кани на Деня на лозаря и винаря „ТРИФОН ЗАРЕЗАН”

14.02.2016 г. (неделя)

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

10,00 ч. – Шествие от центъра до местност Каменките за водосвет и зарязване на лозята

11,15 ч. – Награждаване на най-добрите винопроизводители. Празничен концерт на Централен площад

Страници